Sunday, 12 June 2011

رژيم اسلامى هدی صابر را در زندان كشتسران اين رژيم اسلامى بايد به جرم جنايت عليه بشريت در دادگاه هاى مردمى محاكمه شوند

هدی صابر روزنامه نگار، مترجم، و فعال ملی و مذهبی و از گردانندگان مجله توقیف شده "ایران فردا" در سال ۱۳۸۸ توسط ماموران جمهوری اسلامی دستگیر شد۔ وى در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی در مراسم خاکسپاری پدرش اقدام به اعتصاب غذا کرده بود اما متاسفانه در اثر شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان  و در واقع در اثر عدم توجه پزشکی در زندان درگذشت۔

هدى صابرى را در واقع رژيم در زندان كشت ۔ اين اولين بارى نيست كه يك زندانى سياسي در اثر نداشتن امكانات پزشكى جان خود را از دست ميدهد۔ رژيم تنها با شكنجه و اعدام  و تجاوز  زندانيان را از بين نميبرد, اين جنايتكاران  با فراهم نكردن  امكانات پزشكى براى زندانيانى كه وضعيت جسمى وخيمى دارند نيز عامدانه قصد از بين بردن آنها و خاموش كردن صدايشان را دارد۔

اين رژيم شكنجه و اعدام  صداى هدى صابر را خاموش كرد, صداى هزاران زن و مرد و نوجوان را در طول اين ٣٢ سال در زندانهاى مخوفش خاموش كرد۔  اما صداى ميليونها انسان را كه در دفاع از انسانيت و آزادى درايران و سراسر دنيا هر چه رساتر طنين انداز است نتوانسته و نميتواند خاموش كند۔ صداى هزاران زندانى كه توسط اين رژيم فاشيست خاموش شد از طريق من و شما در سراسر دنيا بايد به گوش جهانيان برسد۔

به  اعتراضات  روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى در روز ٣٠ خرداد ١٣٩٠ برابر با ٢٠ ژوئن ٢٠١١ كه در ٤٦ شهر دنيا برگزار ميشود بپيونديد۔

شيوا محبوبى
سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
12 ژوئن ٢٠١١

No comments:

Post a Comment