Tuesday, 21 June 2011

شهر لیماسول قبرس شاهد صحنه ای بسیار انسانی برای تظاهرات 20 ژوئن شد

طبق گزارشی که  احمد فاطمی از میشن فری ایران داده است در این عکس شما الهه رحیمی را روی صندلی چرخ دارمشاهده میکنید که در تظاهرات 20 ژوئن قبرس در شهر لیماسول شرکت کرده است.
او کسی است که از طرف مقامات و ان جی او های قبرس بیش از 5 ماه بدون مداوا و رسیدگی برای مرگ تدریجی رها شده بود. ولی خوشبختانه توسط  سازمان پناهندگان ایرانی در راس آن احمد فاطمی  توانستند به او کمک فوری  برسانند.ولی نه به فوریتی که دو پای او را مجبور به قطع کردن نباشند. خبر شرکت الهه رحیمی در تظاهرات 20 ژوئن خبر گزاری های قبرس و اروپا وسیعا پخش کردند. 

No comments:

Post a Comment