Friday, 24 June 2011از دو ماه پيش  از ٣٠ خرداد ( ٢٠ ژوئن) برنامه هاى هفتگى  " براى آزادى زندانيان سياسى" كه از كانال جديد پخش ميشود به اين روز اختصاص داده شد و دو برنامه  زنده تلويزيونى ويژه  ٣٠ خرداد  از كانال جديد پخش و مورد استقبال زيادى قرار گرفت۔

در سطح شبكه هاى اينترنتي اجتماعى مانند فيس بوك ,تويتر, شبكه ايملى و سايت تبليغات بسيار وسيعى منظما به فارسى و انگليسى در رابطه با انعكاس وضعيت زندانيان سياسي و بسيج نيرو فعاليت شد۔

از طريق رسانه هاى فارسى زبان در رابطه با روز جهانى و وضعيت زندانيان سياسي اطلاع رسانى شده و مصاحبه هاي با سخنگوى كمپين, شيوا محبوبى و ساير دست اندركاران كمپين ٢٠ ژوئن ترتيب داده شد۔ ليست رسانه ها در پايين ضميمه شده است۔

يكى از ابتكارات در حمايت از زندانيان كه در آستانه ٢٠ ژوئن  صورت گرفت اقدام و ابتكار  سليمان چوگلى در حمايت از زندانيان سياسي و مدنى بود ۔ سليمان چوگلى  در تاريخ ١٨ ژوئن دوچرخه سوارى  را از نروژ به سوى پارلمان اروپا در بلژيك شروع كرده است ۔ اين دو چرخه سوارى به مدت يكماه به طول خواهد كشيد و اميدواريم اين اقدام با حمايت همه ما  توجه وسيعى را به خود جلب نمايد۔

در اينجا لازم است از تيم ٢٠ ژوئن , تمامى نهادها, شخصيتها و افرادى كه از اين روز به انحا مختلف از جمله برگزارى تظاهرات, حمايت كرده و تلاش كردند كه هر چه رساتر كردن صداى زندانيان سياسي در ايران را به گوش همگان برسانند, صميمانه  تشكر و قدردانى كنم۔

حركت  ٢٠ ژوئن - ٣٠  خرداد- روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى  , صرفا برگزارى يك تظاهرات نبود, اين يك روز تاريخى است؛ ما قصد داريم تا سرنگونى رژيم اين روز را هر چه وسيعتر برگزار كرده و در پرتو آن  فشار وسيع و موثرى روى رژيم براى آزادى زندانيان سياسى بياوريم۔ برگزارى موفق روز جهانى در حمايت از زندانين سياسي نقطه شروع موفقى بود كه راه را براى همكارى,  اقدامات  و ابتكارات هر چه گسترده تر و موثرترى را در آينده باز كرد۔ اميد كه به كمك شما عزيزان مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي را در سطحى وسيعتر, متشكلتر و موثرتر عملى سازيم۔

شيوا محبوبى
سخنگوى كميته آزادى زندانيان سياسى در ايران
٢٤ ژوئن ٢٠١١ برابر با سوم  تير ماه ١٣٩٠

No comments:

Post a Comment