Thursday, 16 June 2011

مينا احدي سخنگوي کميته های بين المللي عليه اعدام وسنگسار به لوئيس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه بين المللی کيفری لاهه


به لوئيس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه بين المللی کيفری لاهه 

بيست ژوئن، روز جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران است خواست ما دستگيری سران حکومت جنايت اسلامی است!
دستور بازداشت سران جنايتکار حکومت اسلامی را صادر کنيد

آقاي اوکامپوي گرامی! 
حکومت اسلامي ايران در طول سي و دو سال گذشته٬  دستش به خون دهها هزار نفر آلوده است. ما بخشي از اسناد اين جنايات را در اختيار دادگاه بين المللي لاهه نيز  قرار داده ايم. 
فقط در دو ماه گذشته حکومت اسلامي ايران بيش از ۶۰ نفر را اعدام کرده است. اين آمار البته شامل اعدامهايي است که رسما آنرا اعلام کرده اند٬ تعداد اعدام های مخفی را نیز باید به آن اضافه کرد. 
در زندانهاي حکومت اسلامي رسما به زنان و مردان تجاوز ميشود. اکنون چند زن شجاع به افشاي تجاوز توسط مزدوران حکومت اسلامي در زندانها پرداخته اند. و هرروز موارد تازه ای از تجاوز توسط ماموران و بازجویان رژیم برملا میشود. 
از زندان قزل حصار گزارش میرسد که هرروز تعدادی را مقابل چشم سایر زندانیان به دار میکشند و حتی جنازه قربانیان را نیز مورد خشونت و بیحرمتی قرار میدهند. روز ١٣ مارس امسال نزدیک به صد نفر از زندانیان را در همین زندان به رگبار بستند و کشتند. جرم زندانیان این بود که به اعدام اعتراض کرده بودند. بسیاری از خانواده ها هنوز نمیدانند عزیزانشان کجا به خاک سپرده شده اند. 

حکومت اسلامی حتی سعی کرده است جلو مراسم جانباختگان را نيز از خانواده هایشان بگیرد. لحظاتی پس از مراسم دفن عبداله و محمد فتحی که ماه قبل اعدام شدند، مادر آنها را دستگير و چند ساعت مورد بازجويي قرار دادند. در مراسم عزاداري سحابی، به دخترش حمله ميکند و باعث مرگ هاله سحابي ميشود و در زندانهايش بدليل عدم دسترسي بيماران به امکانات پزشکي و دارويي عملا با اين روش باعث قتل زندانيان ميشود. اینها گوشه ای از رفتار حکومت اسلامی با زندانیان و بستگان داغدار آنها است. به این جنایات سنگسار و چشم درآوردن و دست بریدن و از کوه پرتاب کردن را نیز اضافه کنید تا تصویرتان تکمیل شود. 

اکنون در آستانه ۲۰ ژوئن روز جهاني دفاع از زندانيان سياسي هستيم. به فراخوان کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسي قرار است در این روز در حداقل ۴۶ شهر دنیا برای آزادی زندانيان سياسي و عليه اعدام تظاهرات شود. 

شما يک ماه قبل اعلام کرديد که اسنادي در دسترس داريد که ميتوان با اتکا به آنها دستور بازداشت قذافي ديکتاتور ليبي را داد. چندين برابر آن اسناد در مورد خامنه اي و سایر سران جمهوری اسلامی  منتشر شده است. پس ترديد نکنيد و دستور بازداشت اين جانيان را صادر کنيد. پيام تظاهرکنندگان در بيست ژوئن همين است سران جنايتکار حکومت اسلامي را دستگير کنيد. اينها  مصداق بارز جنايت عليه بشريت هستند. 

مينا احدي سخنگوي کميته های بين المللي عليه اعدام و سنگسار 
۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ 

-- 
--------------------

No comments:

Post a Comment