Monday, 6 June 2011

ترجمه فارسى نامه---- 4 ژوئن 2011 کاترین اشتن وایز پریزیدنت، مقام اول اتحادیه امور خارجی و امنیتی کمیساریای اروپا

ترجمه فارسى نامه----

4 ژوئن 2011


کاترین اشتن

وایز پریزیدنت، مقام اول اتحادیه امور خارجی و امنیتی کمیساریای اروپا

B-1049 Brussels BELGIUMموضوع: 20 ژوئن روز جهانی مبارزه در حمایت از زندانیان سیاسی ایرانکاترین اشتن عزیز،این نامه برای جلب توجه شما به روز جهانی مبارزه برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران است. كميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران (CFPPI) در بیش از چهل شهر بزرگ دنیا تظاهراتهايى را در روز بیست ژوئن به حمایت از زندانیان سیاسی در ایران ترتیب داده است. ما حمایت شما را نیازمندیم. حمایت شما در این روز بیست ژوئن میتواند با محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران برای زیر پا گذاشتن حقوق انسان ها در ایران انجام پذیرد. پس از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی از سال 1979، مردم ایران از حقوق پایه ای که شامل آزادی بیان باشد، محروم بوده اند. بمجرد به استقراردر آمدن قدرت اشان ما شاهد گروهی زندانی کردن آدمها و اعدام ها ی هزاران نفره بوده ایم. از زمان 1979، هیچ مخالفتی تحمل نشده است و کوچکترین مقاومتی در مقابل دستگاه حکومتی با شدید ترین مجازات ها روبرو می شده است. این روال معمول زندگی در ایران بوده که به بیش از سی سال از آن می گذرد. از آن موقع شمار زندانیان سیاسی رو به افزایش بوده است، صدها نفر از آنها در حال حاضر در خطر اعدام قرار دارند.كميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران (CFPPI) حمایت شما را برای زنان و مردان، پسران و دختران، دانشجویان و روشنفکرانی که در سلول های انفرادی منتظر شکنجه ها ی هر روزه و قرار های اعدام اشان هستند، می طلبد. این زندانیان صدایشان توسط رژیم خاموش شده است بخاطر اینکه می خواسته اند از حق آزادی بیان خود بهره ببرند.جهانیان باید بدانند چه بر سر هزاران زن و مرد در زندانهای ایران می رود و جمهوری اسلامی مسئول ارتکاب چنین جنایاتیست. تنها راه برای جلوگیری از چنین جنایات هولناکی همبستگی بین المللی وصدای جهان متحد است.در روز بیستم ژوئن 2011 به ما یاری برسانید که صدای زندانیان سیاسی در ایران را هر چه رسا تر فریاد بزنیم. شما می توانید به ما از طریق محکوم کردن جمهوری اسلامی و پافشارى بر خواست آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران به این کمپین حمایت رسانید.ارادتمند شماشیوا محبوبی

سخنگوی كميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران (CFPPI)

نامه هاى مشابهى به لیست زیر ارسال گرديده و از آنها خواسته شده است كه جمهوری اسلامی را محكوم كرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی بشوند.

No comments:

Post a Comment