Thursday, 29 September 2011

 اعلام کمپین در اعتراض به تشديد فشار بر فعالين كارگري و صدور احكام سنگين براي آنان شاهرخ زماني ١١ سال حكم زندان گرفته است

 . در هفته هاي اخير فشار بر روي فعالين كارگري در ايران شدت بيشتري يافته است. جمهوري اسلامي با صدور احكام سنگين زندان براي فعالين كارگري و فعالين عرصه هاي مختلف اجتماعي در ايران تلاش دارد، جنبش اعتراضي كارگري و مبارزات مردم را عقب بزند. از جمله رژيم اسلامي در ١٨ اوت در شهر تبريز سه نفر از فعالين كارگري و دو نفر از فعالين دانشجويي را دادگاهي كرده و تحت عنوان تشكيل گروههاي مخالف حكومت و تبليغ عليه نظام براي آنها احكام سنگيني صادر كرده است. يكي از اين كارگران شاهرخ زماني كارگر ساختماني عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هاي كارگري است كه به يازده سال حبس تعزيزي محكوم شده است. محمد جراحي كارگر زنداني ديگري است كه در همين دادگاه ٥ سال حكم زندان گرفته است و براي دو دانشجوي ديگر نيما پوريعقوب و ساسان واهبي وش به ترتيب ٥ سال و شش ماه حكم داده شده است. ١١ سال حكم زندان به يك فعال كارگري به خاطر مبارزاتش براي متشكل شدن و براي خواستهاي برحقش هشدار دهنده است و اقدامي اضطراري را مي طلبد.

همچنين رژيم اسلامي در همين روزها در جريان اعتراضات كارگران آهنگري تراكتورسازي تبريز در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده شان، در اقدامي جنايتكارانه تعدادي از كارگران اعتصابي را دستگير كرد. آنها را در سلولهاي انفرادي نگاهداشت. براي تحقيرشان موي سرشان را كوتاه كرد و بعد هم حكم اخراجشان را صادر كرد و سرانجام زير فشار اعتراضات كارگران با قرار وثيقه از زندان آزادشان كرد.

فعالين معلم نيز در آستانه بازگشايي مدارس زير فشار قرار گرفته و به دادگاه احضار شده و بعضا حكم تبعيد و يا اخراج از كار گرفته اند. و رسول بداغي از اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان با ٦ سال حكم در زندان است و اخيرا حكم اخراجش از كار را نيز صادر كرده اند

كمپين براي آزادي كارگران زنداني با اعلام كارزاري جهاني از همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان ميخواهد كه با همبستگي خود با كارگران ايران به جمهوري اسلامي فشار بياورند كه اين فشار ها فورا متوقف شود. ما از سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان انتظار داريم كه به هر شكلي كه ميتوانند ما را در پيشبرد كارزاري جهاني عليه اين تهاجمات ياري رسانند.

احكام سنگين زنداني براي فعالين كارگري و دور جديد تهديد و فشار بر روي فعالين كارگري و ديگر عرصه هاي اجتماعي در حالي صورت ميگيرد كه از قبل تعدادي از كارگران از جمله رضا شهابي، ابراهيم مددي از كارگران سنديكاي شركت واحد و بهنام ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري در زندانند و در همين هفته اخير كورش بخشنده از فعالين كارگري شهر سنندج به بازداشتگاه اطلاعات سنندج انتقال داده شده است و علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه نيز با يكسال حكم زندان براي اجراي حكم خود احضار گرديده است. همچنين داود رضوي از اعضاي هيات مديره سنديكاي واحد به دادگاه احضار شده است و منصور اسانلو را نيز پس از ٤ سال زندان ، در حاليكه در وضعيت جسمي وخيمي قرار دارد تحت عنوان مرخصي از زندان آزاد كردند تا چماق زندان و دستگير همچنان بر روي سرش باشد.

جمهوري اسلامي با اين يورش در واقع تشكلهايي كه با تلاش خود كارگران شكل گرفته است را زير حمله گرفته است تا مانع سازمانيابي مبارزات كارگران شود. صدور چنين احكام سنگين و جنايتكارانه اي براي كارگران و چنين يورش گسترده اي به فعالين كارگري و فعالين معترض در عرصه مختلف اجتماعي در ايران را مي بايست با اعتراضي جهاني پاسخ داد.

ما از همه سازمانهاي كارگري در سراسر جهان ميخواهيم كه با حمايت و پشتيباني وسيع خود از اين كارزار ما را در پيشبرد اين خواستهاي اضطراري و آزادي فوري كارگران زنداني و زندانيان سياسي در ايران ياري رسانند. با نوشتن نامه هاي اعتراضي به جمهوري اسلامي و محكوم كردن صدور احكام سنگين براي فعالين كارگري و خواست آزادي فوري كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان ما را در اين كارزار همراهي كنيد.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني
Shahla Daneshfar 0044 (0) 7779 898968
Bahram Soroush 0044 (0) 7852 338334
info.free.them.now@gmail.com
free-them-now.blogspot.com
٢٠ سپتامبر ٢٠١١
Read more!
New wave of attack on labour activists in Iran

Here is the beginning of my post. IRAN LABOUR CAMPAIGN

New wave of attack on labour activists in Iran
11 years in jail for union activity

In the past few weeks the regime in Iran has stepped up its persecution of labour activists. Heavy prison sentences have been handed down against trade unionists in an attempt to suppress workers’ and popular protests. In the north-western city of Tabriz two workers and two students were given long prison sentences on charges of ‘building dissident groups’ and ‘publicity against the system’. Mr Shahrokh Zamani and Mohammad Jarahi, members of the workers’ group the Follow-up Committee to Build Free Labour Organisations in Iran, were sentenced to 11 and 5 years in prison respectively. The same court (which like all courts in Iran operates under the instruction of the government) sentenced student activists Nima Pouryaghoub and Sasan Vahebivash to 5 years and 6 months, respectively. In another attack on worker activists, a number of striking workers of Tabriz Tractor Manufacturing Company were arrested, kept in solitary confinement, had their hair cut for humiliation and fired from their jobs.

These activists join a number of other trade unionists already in jail or about to be jailed:

• Reza Shahabi and Ebrahim Madadi (jailed leaders of Tehran’s bus workers’ union)
• Behnam Ebrahimzadeh (jailed member of the Follow-up Committee to Build Free Labour Organisations)
• Korosh Bakhshandeh (worker activist currently in the custody of the Intelligence Ministry)
• Ali Nejati (leader of Haft Tapeh sugar cane workers’ union, about to begin a one-year sentence for union activity)
• Davoud Razavi (board member of the bus workers’ union, summoned to court)
• Mansoor Ossanlou (jailed leader of the bus workers’ union, currently out on sick leave having spent four years in jail, whose sentence has still not been revoked)
• Rasoul Bodaghi (member of Teachers’ Trade Association, sentenced to 6 years in jail for union activity)


We call on trade unions and human rights organisations around the world to join us in condemning these attacks and calling for the immediate release of all jailed workers and political prisoners in Iran.


Free Them Now! (Campaign to Free Jailed Workers in Iran)
http://free-them-now.blogspot.com/
info.free.them.now@gmail.com

20 September 2011
Read more!

Sunday, 25 September 2011

برنامه تلويزيونى " براى آزادى زندانيان سياسى"
شنبه 24 سپتامبر ٢٠١١---- شيوا محبوبى---

گفتگو با ابولقاسم كاردار در رابطه با دستگيريهاى اخير در جريان اعتراض به روند خشك شدن درياچه اروميه

----------------------------
شنبه ها ساعت ۱۰ و نیم به ایران
8 شب به وقت اروپای مرکزی
, مشخصات ماهواره:
كانال جديد
هات برد- فرکانس 11604- اف ای سی 6 /5 عمودی سیمبل ریت 27500 شبکه KBC

برنامه هاى تلويزيونى زندانيان سياسى را از روى وبلاگ و فيس بوك ما نيز ميتوانيد مشاهده نماييد۔
تماس با تلويزيون
zendani.tv@gmail.com

Tel: +44 (0) 7572356661
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

www.iamhervoice.wordpress.com
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com Read more!

برنامه تلويزيونى " براى آزادى زندانيان سياسى" شنبه 24 سپتامبر ٢٠١١---- شيوا محبوبى---

Read more!

Wednesday, 21 September 2011

Read more!

Sunday, 4 September 2011

Read more!

برنامه تلويزيونى براى آزادى زندانيان سياسىhttp://www.youtube.com/watch?v=aNr-UUaB84c

شنبه 3 سپتامبر ---- شيوا محبوبى---
كشتار سال ٦٧
مصاحبه با اكرم بيرانوند  زندانى سياسى دهه ٦٠
----------------------------
شنبه ها ساعت ۱۰ و نیم به ایران
۸ شب به وقت اروپای مرکزی
, مشخصات ماهواره:
كانال جديد
هات برد- فرکانس 11604- اف ای سی 6 /5 عمودی سیمبل ریت 27500 شبکه KBC

برنامه هاى تلويزيونى زندانيان سياسى را از روى وبلاگ و فيس بوك ما نيز ميتوانيد مشاهده نماييد۔
تماس با تلويزيون
zendani.tv@gmail.com
Tel:             +44 (0) 7572356661     
freepoliticalprisoners@gmail.com
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com

--
Read more!