Sunday, 12 June 2011

گزارش شاهدان عينى از تظاهراتهاى امروز ٢٢ خرداد ١٣٩٠در تظاهراتها كه به دست كميته مبازه براى آزادي زندانيان سياسى رسيده است:


گزارش شاهدان عينى از تظاهراتهاى امروز ٢٢ خرداد ١٣٩٠در تظاهراتها كه به دست كميته مبازه براى آزادي زندانيان سياسى رسيده است:

-----------------
ساعت 5 میدان ولی عصر در محاصره نیروهای امنیتی مسلح صلاح گرم پلیس باتوم و سپر که البته سلاح گرم در گوچه های اطراف موجود بو د در تمام طول مسیر لباس شخصی ها  

مردم رو در کوچه های مجاور بازرسی بدنی وبازداشت میکردن منو هم باز رسی کردن ولی چیزی پیدا نکردند

  جمعیت قابل توجهی راهپیمایی کردند 
تا ساعت 8 پیاده رسیدم میدون ونک اونجا دیگ سنگ تموم گذاشته بودن وموتور سوارانی که مردم رو میترسوندن 
وتا دندون مسلح بودند
به اميد آزادى و پيروزى

No comments:

Post a Comment