Monday, 20 June 2011


امروز
تظاهرات در ٤٩ شهر جهان
٢٠ ژوئن ٢٠١١ ( ٣٠ خرداد ١٣٩٠)
 روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى

تجمع در مقابل زندانها و خاوران
در اين روز
صداى يك زندانى سياسى باشيد
بیستم ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی است!
تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد گردند!

No comments:

Post a Comment