Sunday, 19 June 2011

فرزندان انورحسین پناهی که از فعالان سیاسی و مدنی کرد  و در زندان  به‌سر می برد، در آستانه 20 ژوئن  نامه ای به مجامع حقوق بشری و وجدانهای بیدار ارسال کرده‌اند. در ادامه نامه متن نامه را می خوانید: .
همگان مطلعند که انور حسین پناهی پدر ما، بدون هیچ دلیل موجه بیش از چهار سال است که در بازداشت به‌سر می‌برد، خانواده ما در این چهار سال دچار مشکلات فراوانی شده که از کشته

شدن عمومان گرفته تا زندانی کردن دیگر عموهایمان و فشارهای فراوانی که در این مدت به کل خانواده حسین پناهی وارد شده است
.
مدتی پیش هم در زندان مرکزی سنندج دچار خونریزی و عفونت کلیه شده بود که پزشک بهداری زندان به وی گفته بود که باید بیمارستان منتقل و بستری شود که این درخواست از طرف

مسئولین زندان رد شد و مجدداً به داخل بند منتقل شده بود که بعد از فشار نهادهای مدافع حقوق بشر چند روز گذشته وی به بیمارستان توحید منتقل و مورد مداوای اولیه قرار گرفت
.
این همزمان در حالیست که مادرمان سه سال با بیماری خودش دست و پنجه نرم میکند و چند مدت پیش هم در بیمارستان بستری شد و با این وعض به ما یاد داده که مقاوم باشم و یادمان

باشد که پدرمان به خاطر عدالت خواهی در زندان بسر میبرد ، اما بیش از چهار سال از وجود پرمهر پدر محروم شده ایم. بیش از چهار سال است ما این ور دیوار سرد و بلند به بلندی آسمان

چشم‌انتظار رهایی پدر از بندیم و او آن سوی یک دیوار کوتاه و خشن وبی‌رحم در رویای خود خواب ما را می‌بیند
.
اکنون ما در اخبار شنیدم روز 30 خرداد روز دفاع از زندانیان سیاسی قرار داده شده و به همین مناسبت ما فرزندان انور حسین پناهی به کمک هر انسان آگاه و بشردوستی نیاز داریم ما به

کمک هر انسان آگاه و بشردوستی نیاز داریم تا شاهد آزادی و بازگشت سرپرست خانواده‌مان باشیم. و در این روز از تمامی انسانهای آزاده میخواهیم از ما دفاع کنید ما به کمک هر انسان آگاه و

بشردوستی نیاز داریم تا شاهد آزادی و بازگشت سرپرست خانواده‌مان باشیم
.
به امید آزادی تمام زندانیان دربند
مهتاب، میلاد و مهشید فرزندان انور حسین پناهی
-----------------------------------------------------
اين نامه بزودى به انگليسى ترجمه شده و همراه با يك نامه اعتراضى از سوى كمپين ٢٠ ژوئن به مقامات بين المللى ارسال خواهد شد۔
تيم ٢٠ ژوئن
.

No comments:

Post a Comment