Thursday, 2 June 2011


دوستان  عزیز

بدین وسیله به اطلاع میرسانیم
صفحهٔ فیسبوک ۲۰ ژوئن که برای حمایت و پشتیبانی‌ از زندانیان سیاسی درست شده بود این طور که به نظر می‌رسد از عصر روز چهارشنبه ۱ ژوئن ۲۰۱۱ به علت فعالیت روزانه و پخش اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و افشای جنایت روزمره جمهوری کثیف اسلامی تحت حملات مزدوران و سربازان کثیف گمنام امام زمان و جمهوری کثیف اسلامی قرار گرفت و ظاهراً حک‌‌ و بلاک شده است

باید به حضور گرامیتان برسانیم این کمپین هم چنان پرقدرت تر به فعالیت روز مره خود ادامه خواهد داد و هدف اصلی سرنگونی جمهوری کثیف اسلامی و افشای جنایت آن در دنیا می‌باشد
فیسبوک جدید ۲۰ ژوئن از ديشب ١ ژوئن ۲۰۱۱ فعالیت خود را هر چه کوبنده تر آغاز كرده است


خواهش مندیم با پشتیبانی خود مشت محکمی بر دهان این مزدوران کوبیده و تا سرنگونی این رژیم با یک دیگر متحد باشیم

۲۰ ژوئن  فریاد ما صدای همه زندانیان سیاسی خواهد بود

حمایت و پشتیبانی شما دوستان میتواند شادی بخش دنیایی بهتر باشد پس به حمایت شما عزیزان نیاز داریم

مرگ بر کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی

تیم ۲۰ ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی

-- 
--------------------

No comments:

Post a Comment