Monday, 13 June 2011

مصاحبه با نازنين صديقى در مورد خاطرات زندان
.
یادتان نرود این صفحه فیس بوک را لایک بزنید. کسانی امثال نازنین صدیقی دیگر نباید در ایران در نوجوانی زندانی شوند. این سرنوشت هرگز نباید در انتظار نوجوانی باشد.  بخاطر نظرات سیاسی انسانی،  نباید او را زندان کرد و با شکنجه و تجاوز و اعدام اورا زجر کش و  به زندگی اش پایان داد. هیچ کسی حق تخطی به حرمت انسان و وجود فیزیکی او را نباید داشته باشد. دولت هایی که چنین میکنند باید بلافاصله سرنگون شوند. جمهوری اسلامی چنین دولتیست که 32 ساله خودش را بر جامعه ایران تحمیل کرده است باید سرنگون شود. . 

No comments:

Post a Comment