Sunday, 12 June 2011


از بالای میدان ونک و اطراف آن حضور جمعیت حوالی ساعت 6 بعدازظهر بسیار پررنگتر از آن بود که انتظار میرفت.  از میدان ونک بسمت میدان ولیعصر تمام مسیر یکسره مملو از جمعیتی بود که در سکوت فقط راه میرفتند (اتفاقی که در تظاهرات و تجمعات قبلی دیده نشده بود).  زیادی جمعیت کاملا محسوس، و مشخص بود که برای شرکت در راهپیمائی آمده اند نه کارهای جاری و روزمره.  حضور نیروهای امنیتی نیز پررنگ بود.  شکل آنها کمی با دفعات قبل فرق داشت. موتوسوار زیاد نبود.  نیروهای پلیس بیشتر بودند.  وبهرحال قصد هجوم به مردم را نداشتند.  در جاهائی حضور مردم یا نیروهای امنیتی بیشتر میشد ازجمله روبروی پارک ساعی و سر زرتشت.  اما خود میدان ولیعصر جمعیت زیادتر از بقیه جاها نبود.  مغازه های نزدیک به میدان ولیعصر تماما بسته بودند (ظاهرا به دستور و به اجبار).  نیروهای امنیتی تا مسافتی دورتر از مسیر اعلام شده راهپیمائی هم حاضر بودند برای احتیاط بیشتر.  درگیریهای مختصر پراکنده ای در چند نقطه رخ داد اما زمان برای حضور خیلی کوتاه بود  و قطعا اگر مدت طولانی تری برای راهپیمائی درنظر گرفته شده بود حوادث مهمتری روی میداد. کمی پس از ساعت 8 از تعداد جمعیت بمیزان قابل ملاحظه ای کاسته شد.
بنظر من بهتر است تظاهرات از ساعت 5 عصر شروع شود که مردم در فاصله تعطیل شدن ادارات (که اغلب همان ساعت 5 است) تا شروع آن بیکار و معطل نمانند و فرصت بیشتری هم برای ابراز وجود و بیان خواستهایشان پیدا کنند
-----------------------------
--------------------
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI) 

Shiva Mahbobi
Campaign OrganiserSpokesperson 

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661
www.iamhervoice.wordpress.com
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

No comments:

Post a Comment