Tuesday, 13 April 2010

تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ،خانواده های دستگیرشدگان اخیر صبح امروز در مقابل دادسرای ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط عزیزان خود شدند.
روز شنبه 21 فروردین ماه از ساعت 09:00 صبح تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان اخیر مقابل دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند این تجمع که تا پایان وقت اداری ادامه می یابد.
. بازپرسان امنیتی دادگاه انقلاب پس از منصوب شدن عباس جعفری دولت آبادی به دادستانی تهران به زندان اوین نقل مکان کرده اند و در بازجوئیها و گرفتن اعترافات توسط بازجویان وزارت اطلاعات مستقیما نقش دارند و هر آنچه که بازجویان وزارت اطلاعات به دستگیر شدگان نسبت میدهند به عنوان اتهام علیه آنها بکار می برند.
درب دادسری ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین بر روی خانواده ها و وکلای آنها بسته است و حق ورود و صحبت کردن مستقیم با بازپرسان امنیتی مسئول پرونده عزیزانشان به خانواده ها داده نمی شود و سئوالاتی که خانواده دارند از طریق نگهبانی که در مقابل آنجا مستقر است به درون برده می شود که در اکثر مواقع به آنها پاسخی داده نمی شود.
در میان تجمع کننددگان امروز تعداد زیادی از خانواده ها علیرغم اینکه مدتها است که وثیقه برای آزادی عزیزانشان قرار داده اند ولی از آزادی آنها خوداری می کنند و گاها با پاسخ های نگهبان درب دادسرای ویژه دادگاه انقلاب مواجه می شوند که بروید به شما زنگ زده خواهد شد.اما هیچ وقت تماسی با آنها گرفته نمی شود.
در تجمع امروز خانواده ها ،مادری که با طی مسافتهای طولانی و صرف هزینه های زیاد از کرمانشاه خود را به دادسرای ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین رسانده بود و 6 ماه است که از فرزند دستگیر شده اش می گذرد اما تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او ندارد دیده می شد.مادر سالخورده از این همه ظلم و بیعدالتی به خشم آمده بود و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود. باعث شد که سایر خانواده ها به حمایت از او برخیزند و خواستار رسیدگی به وضعیت این مادر شوند. پس از شدت یافتن اعتراضات خانواده ها یکی از افراد لباس شخصی از آن محل بیرون آمد و این مادر سالخورده خواستار اطلاع یافتن از وضعیت فرزندش شد. فرد مربوطه به او می گوید بروید ما به شما اطلاع میدهیم. اکثرا خانواده ها با چنین جوابهایی مواجه هستند


.
. And here is the rest of it.

No comments:

Post a Comment