Wednesday, 7 April 2010

منصور اسانلو باید فوری و بیدرنگ آزاد شود!

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد٬ فعال کارگری و یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده است٬ بدرفتاری سیستماتیک با وی که از انواع بیماریها رنج میبرد بطور روزمره افرایش می یابد.

پزشکي قانوني زندان او را به سبب بيماري‌هاي‌ متعدد از سال گذشته شامل "عدم تحمل کيفر" تشخیص داد٬ اما اجراي اين حکم با فشار وزارت اطلاعات هرگز بمرحله عمل در نیامد.

بی توجهی عامدانه و تحمیل آزار و اذیت و استرس بر زندانی که با ناراحتی قلبی دست و پنجه نرم می کند و بهیچ وجه تغذيه مناسبی ندارد و مداوما با فشارعصبی روبرو است٬ محرومیت از نور خورشید برای بيماری که از ناراحتی جدی پوستي رنج میبرد٬ بیماری که سه بار چشمش مورد عمل جراحی قرار گرفته و از نارحتی عمیق دیسک کمر و مشکلات ریوی رنج میبرد٬ رسما اعمال شکنجه طراحی شده است!

اسانلو در دیماه سال ١٣۸۴ دستگیر و ۸ ماه در زندان ماند. مجددا در آبان ١٣۸٥ دستگیر گردید و یکماه ‌در حبس نگهداشته شد و بقید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ١٣۸۶ چندی پس از بازگشت از اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (ITF)٬ برای سومین بار دستگیر شد. امنیتی پیش از بازداشت در خیابان او را از اتوبوس پیاده کردند و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

از ۱۹ تير ماه ۱۳۸۶ با قید پنج سال حکم زندان٬ وی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. در تاريخ سوم شهريور ۱۳۸۷ بنا به تصمیم وزارت اطلاعات٬ به بند پنج زندان رجايي‌شهر که محل نگهداري مجرمان خطرناک است منتقل شد.

منصور اسانلو اکنون قریب به چهل وسه ماه است که در زندان بسر می‌برد. بدون اینکه حتی یکروز توانسته باشد از مرخصی استحقاقی و استعلاجی استفاده کند.

در این بند پنج٬ زندانياني هستند که بعلت مصرف مواد مخدر و انواع داروها دچار روانپریشی و اختلالات رواني و بجرم قتل در زندان هستند دو زندانی خطرناک به نامهای سيدمحمد حسيني و محمد برخي٬ که يکي از آن‌ها سال گذشته هم به آقاي اسانلو با چاقو حمله کرده بود. جزو این زندانیان هستند. یکی از همین افراد در تاريخ سوم اسفند به وی در زندان با چاقو حمله مي‌کند که با وساطت هم بندی هایش از صدمه به وی ممانعت میشود. این عمل چندین بار دیگر هم تکرار میگردد و هر بار با هوشیاری دیگر هم بندی ها٬ او از خطر مرگ رهایی می یابد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانواده اسانلو٬ وی را غیابا بعد از بیست و شش سال سابقه کاری٬ با حکم اخراج قطعی ازکار بیکار میکند و با این وسیله موجبات فشار اقتصادی به وی و خانواده اش را تشدید می کند.

در اواخر اسفندماه٬ منصور اسانلو به یورشهای شبانه گارد زندان به بندهای دو٬ چهار و شش٬ که زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هستند٬ اعتراض میکند و اینکار سبب میشود که علیرغم وضعیت وخیم جسمی بجای انتقال وی به بیمارستان و رسیدگی اضطراری٬ بمدت یکهفته از ۲۰ تا ۲۷ اسفند ماه به زندان انفرادی منتقل شود.

این رفتار غیر انسانی که با هیچ منطقی٬ جز سبوعیت خوی درنده جمهوری اسلامی قابل توجیه نیست باید هر چه سریعتر خاتمه یاید.

جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن فعالین کارگری٬ با فشار و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی خود را سرپا نگهداشته است.

ما از همه مراجع بین المللی میخواهیم که با فشار به جمهوری اسلامی٬ موجبات آزای فوری و بی قید وشرط وی فراهم گردد. آقای اسانلو باید فورا آزاد و تحت مراقبتهای ویژه و اضطراری ــ درمانی قرار گیرد. سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید د رمراجع صالحه بین المللی محاکمه گردند.کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی

آوریل ۲۰١۰

.

No comments:

Post a Comment