Thursday, 29 April 2010

احضار جعفر عظیم زاده به شعبه 26 دادگاه انقلاب


 شعبه 26 دادگاه انقلاب طی احضاریه ای کتبی جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به دادگاه فراخواند در این احضاریه به دلایل احضار عظیم زاده به دادگاه  اشاره ای نشده است و طبق این احضاریه ایشان می باید روز 18 خرداد ماه در جلسه دادگاه حاضر شود.
جعفر عظیم زاده در مراسم  اول ماه مه سال گذشته به همراه حدود 150 نفر دیگر در پارک لاله تهران دستگیر و بمدت 53 روز در زندان اوین در بازداشت بسر برد. لازم به یادآوری است  ماههای آخر سال گذشته نیز آقایان محمد اشرفی، علیرضا ثقفی و محسن ثقفی به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه 88 به دادگاه احضار و در دادگاه بدوی هر کدام به ترتیب به یکسال، سه و دوسال زندان تعزیری محکوم شدند و همایون جابری نیز به یکسال زندان تعلیقی محکوم شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن صدور احکام زندان برای شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه سال گذشته، احضار جعفر عظیم زاده را به دادگاه در آستانه فرا رسیدن روز اول ماه، سیاستی در راستای اعمال فشار بر فعالین کارگری جهت به تمکین واداشتن آنان برای عدم شرکت و دخالت در مراسم اول ماه مه ارزیابی میکند و آن را قویا محکوم میکند.
از نظر ما برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت کارگران در این مراسم، حق مسلم و یکی از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر است و ما همدوش با کارگران در سراسر جهان، امسال نیز روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر گرامی خواهیم داشت و اعتراض خود را به فقر و فلاکت و نابرابری فریاد خواهیم زد.
زنده باد اول ماه مه
اتحادیه آزاد کارگران ایران- هفتم اردیبهشت ماه 88

No comments:

Post a Comment