Tuesday, 13 April 2010

بهروز جاويد تهراني در خطر مرگ, در همه جا عليه اين زمينه سازي جنايت از سوي جمهوري اسلامي اعتراض کنيد.


بهروز جاويد تهراني از دستگيرشدگان اعتراضات گسترده دانشجويي در ۱۸ تير ماه ۷۸ است. او ده سال در زندان جمهوري اسلامي مانده و مورد اذيت و آزار بسياري قرار گرفته است. او بارها به اعتصاب غذا دست زده و اکنون در دهمين روز اعتصاب غذا در زندان گوهردشت٬ در وضعيت خطرناکي است. بهروز از جمله زندانياني است که به حکومت اسلامي همواره " نه " گفته و بهمين دليل مورد آزارهاي جسمي و روحي زيادي بوده است .
در زندان گوهر دشت علاوه بر بهروز سه زنداني سياسي ديگر نيز به اعتصاب غذا دست زده اند. اسامي اين زندانيان اينهاست: - رضا جلالى- حسين کرمى- محمد رضائى
اين زندانيان در سلولهاى انفرادى معروف به سگدونى زندانى هستند. شرايطى که در اين سلولها حاكم است عبارت است از:
. And here is the rest of it.. - زندانيان 3 بار در روز حق استفاده از سرويسهاى بهداشتى را دارند

- غذاى زندانيان از کيفيت و کميت بسيار پايينى برخوردار است و زندانى در حد زنده ماندن غذا دريافت مىکند

- شکنجه زندانيان با باتونهاى برقى و ساير باتونها صورت مىگيرد

- زندانيان هر چند هفته يکبار حق استفاده از حمام را دارند

- زدن دست‌بند و پابند به زندانى و رها کردن او در سلول

- محروحيت کامل از امکانات درمانى و قطع داروهاى آنها

- قطع کامل ارتباط زندانى با خانواده و جهان خارج از سلول و هم‌چنين موارد متعدد ديگر شکنجه مىباشد.کميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميکند که به اين زمينه سازي براي جنايت از سوي جمهوري اسلامي ايران٬ به تحت فشار گذاشتن وحشيانه زندانيان سياسي و بي توجهي مطلق به خطرات ناشي از اعتصاب غذا و راندن زندانيان به سوي مرگ اعتراض کنند. ما نبايد بگذاريم بهروز جاويد تهراني٬ رضا جلالي٬ حسين کرمي و محمد رضايي در اثر فشارهاي وحشيانه زندانبانان و وادار شدن آنها به اعتصاب غذا براي مقابله با اين اوضاع وحشتناک٬ به مرگ تدريجي محکوم شوند. به اين زمينه سازي حکومت اسلامي براي جنايت اعتراض کنيد.کميته بين المللي عليه اعدام

۱۰ آوريل ۲۰۱۰

تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ،خانواده های دستگیرشدگان اخیر صبح امروز در مقابل دادسرای ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط عزیزان خود شدند.
روز شنبه 21 فروردین ماه از ساعت 09:00 صبح تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان اخیر مقابل دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند این تجمع که تا پایان وقت اداری ادامه می یابد.
بازپرسان امنیتی دادگاه انقلاب پس از منصوب شدن عباس جعفری دولت آبادی به دادستانی تهران به زندان اوین نقل مکان کرده اند و در بازجوئیها و گرفتن اعترافات توسط بازجویان وزارت اطلاعات مستقیما نقش دارند و هر آنچه که بازجویان وزارت اطلاعات به دستگیر شدگان نسبت میدهند به عنوان اتهام علیه آنها بکار می برند.
درب دادسری ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین بر روی خانواده ها و وکلای آنها بسته است و حق ورود و صحبت کردن مستقیم با بازپرسان امنیتی مسئول پرونده عزیزانشان به خانواده ها داده نمی شود و سئوالاتی که خانواده دارند از طریق نگهبانی که در مقابل آنجا مستقر است به درون برده می شود که در اکثر مواقع به آنها پاسخی داده نمی شود.
در میان تجمع کننددگان امروز تعداد زیادی از خانواده ها علیرغم اینکه مدتها است که وثیقه برای آزادی عزیزانشان قرار داده اند ولی از آزادی آنها خوداری می کنند و گاها با پاسخ های نگهبان درب دادسرای ویژه دادگاه انقلاب مواجه می شوند که بروید به شما زنگ زده خواهد شد.اما هیچ وقت تماسی با آنها گرفته نمی شود.
در تجمع امروز خانواده ها ،مادری که با طی مسافتهای طولانی و صرف هزینه های زیاد از کرمانشاه خود را به دادسرای ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین رسانده بود و 6 ماه است که از فرزند دستگیر شده اش می گذرد اما تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او ندارد دیده می شد.مادر سالخورده از این همه ظلم و بیعدالتی به خشم آمده بود و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود. باعث شد که سایر خانواده ها به حمایت از او برخیزند و خواستار رسیدگی به وضعیت این مادر شوند. پس از شدت یافتن اعتراضات خانواده ها یکی از افراد لباس شخصی از آن محل بیرون آمد و این مادر سالخورده خواستار اطلاع یافتن از وضعیت فرزندش شد. فرد مربوطه به او می گوید بروید ما به شما اطلاع میدهیم. اکثرا خانواده ها با چنین جوابهایی مواجه هستند

.

No comments:

Post a Comment