Tuesday, 4 October 2011

اعدام مخفیانه یک زندانی سیاسی در زندان کرمان

سحرگاه روز سه شنبه 12 مهرماه دستگاه قضایی رژیم یک زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان را بانام "عزیز خاک زاد" را بصورت مخفیانه اعدام کرد.

دستگاه قضایی رژیم زندانی سیاسی اعدامی "عزیز خاک زاد" 29 ساله و اهل شهر سلماس را به اتهام محاربه و همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم به اعدام محکوم کرده بود. پس از تلاش های اعضای خانواده و وکیل مدافعش حکم وی به 5 سال زندان و تبعید به زندان کرمان تبدیل می شود. اما شامگاه دوشنبه 11 مهرماه بصورت ناگهانی او را از بند عمومی خارج و به سلول های انفرادی منتقل کردند و صبح روز سه شنبه حکم اعدام لغو شده وی را اجرا کرده اند.

No comments:

Post a Comment