Tuesday, 18 October 2011

پنجم نوامبر2011 – چهاردهم آبان ١٣٩٠

يكصدا در سراسر دنيا صداى كارگران زندانى باشيمآنها بخاطر این زندانی هستند که حقوق های معوقه خود را درخواست کرده اند، برای این برای مدتهای طولانی تحت شکنجه قرار دارند که خواستار برپایی تشکل های کارگری هستند، برای این ماهها از دیدن خانواده خود محروم هستند که خواستار اضافه حقوق شده اند، به این دستگیر و زندانی شده اند که درصدد برگزاری مراسم روز خود، روز کارگر، بوده اند. اینها دلایل حبس صدها نفر از کارگرانی هستند که در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند. هزاران کارگر دیگر نیز در "جرائم" این زندانیان شریک هستند و در معرض تهدید حملات رژیم اسلامی قرار دارند.

. کارگران همواره بخشی زیادی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند. خواست های بحق و انسانی آنها مخالف مبانی ضد انسانی و ضد کارگری رژیم بوده است. نامهای رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، رضا رخشان، شاهرخ زمانی، بهروز ملازاده، غلامرضا غلامحسینی، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بسیاری از فعالین کارگری ایران در لیست زندانیان سیاسی دشمنی عمیق حکومت اسلامی را با کارگران و خواست های آنها نشان می دهد. بسیاری از کارگران زندانی چندین سال است که در شکنجه گاه ها بسر می برند و عوارض جسمی و روانی وارد شده بر آنها جبران ناپذیر است زندگی بعضی از کارگران زندانی در معرض خطرات جدی قرار دارد . فشار به خانواده های زندانیان سیاسی همواره بخشی از سیاست های جمهوری اسلامی بوده است. خانواده های کارگران زندانی همواره تحت فشارهای روانی سخت بوده و از نظر اقتصادی در شرایط بسیار دشواری بسر می برند. بسیاری از کارگران بخاطر خواست های خود مورد تهدید و ارعاب نیروهای سرکوب رژیم قرار دارند. بسیاری از کارخانه های بزرگ تحت کنترل شدید نیروهای نظامی و جاسوسان قرار دارند و بخاطر فضای پلیسی نام بسیاری از کارگران زندانی منتشر نمی شود. بسیاری از کارگران با پرونده سازی و اتهامات ساختگى نظیر اقدام علیه امنیت کشور به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند. آنها برای مدتهای طولانی در سلول های انفرادی زندانی شده و تحت شکنجه های شدید قرار می گیرند، از تماس با خانواده های خود محروم می شوند، از غذای و امکانات بهداشتی و درمانی محرومند و حتی برای آزادی هم مجبور به پرداخت وثیقه های سنگینی هستند که کمتر کارگری امکان تهیه آن را دارد.کارگران زندانی باید آزاد شوند!کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همصدا با ساير سازمانها و گروههاى مدافع آزادى كارگران زندانى در كارزارى كه برای آزادی کارگران زندانی اعلام شده است و تا پنجم نوامبر ٢٠١١ برابر با ١٤ آبان ١٣٩ ادامه دارد فعالانه شركت ميكند.

ما از همه مردم آزادیخواه و نهاد های انسادوست و مترقى، از همه احزاب، سازمانها و تشکل های کارگری، سازمانهای دانشجویی و از همه رسانه ها می خواهیم که در این کارزارشرکت نمایند و صداى كارگران زندانى و خانواده هايشان باشند۔اگر خواسته های این زندانیان "جرم" است، تمامی کارگران جهان و اکثریت مردم دنیا در این جرم شریکند. قلب های آنها همنوا با کارگران زندانی ایران می تپد و در این کمپین بزرگ با ما همراه هستند.ما اعلام ميكنيم :

- كارگران زندانى بدون قيد شرط بايد آزاد گردند۔

- رژيم اسلامى از سازمان جهانى كار بايد اخراج شود۔کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

--------------------------.

No comments:

Post a Comment