Saturday, 11 September 2010

انتقال يک از زندانی سياسی با وضعيت وخيم و در حال درمان به زندان رشت

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" زندانی سياسی " هادی(همايون) عابدی با خدا از زندانيان سياسی دهۀ 1360 که در اثر شليک گلوله پاسداران دچار قطع نخاع و ساير عوارض شده بود.بدليل حاد شدن شرايط جسمی اش و تاکيد پزشک قانونی و زندان مبنی بر اعزام به بيمارستان خارج از زندان و يا دادن مرخصی استعلاجی به او، او را به مرخصی استعلاجی فرستادند. آقای عابدی در حالی که مشغول آزمايشات پزشکی برای انجام عمل جراحی بود در روز 13 شهريور از ادامه درمان وی ممانعت کردند و او را به زندان مرکزی رشت بازگرداندند.
زندانی سياسی هادی (همايون) عابدی باخدا 50 ساله که دچار قطع نخاع (فلج اسپاستيک) و مثانه نوروژنيک (نوعی اختلال در مثانه که نياز به سونداژ مداوم دارد) می باشد از 17 آبان ماه 1388 در بهداری زندان مرکزی رشت در بازداشت بسر می برد.آقای عابدی بدليل فلج بودن و ناراحتيهای متعدد جسمی در شرايط حاد و غير انسانی در بهداری زندان که محل نگهداری زندانيان روانی و معتادين که تازه بازداشت شده اند قرار دارد. همچنين وضعيت اسفبار بهداشتي،غذايی و عدم رسيدگی پزشکی به وی که نياز مداوم به مراغبت دارد، شرايط جسمی اش را حادتر کرده است. بطوريکه پزشک زندان و پزشک قانونی طی نامه های متعدد اعلام کردند که او قادر به تحمل حبس نيست. رئيس زندان از نگهداری آقای عابدی به دليل شرايط ويژه جسمی اش از خود سلب مسئوليت کرده است. اما بازجويان وزارت اطلاعات و دادستان رشت اصرار بر در بازدشت بودن او را دارند .
حدود 3 ماه پيش به دليل حاد شدند شرايط جسمی و در معرض خطر قرار گرفتن جان اين زندانی سياسی مجددا پزشک زندان ،پزشک قانونی و رئيس زندان ضمن تاکيد بر عدم تحمل حبس خواستار اعزام او به بيمارستانهای خارج از زندان شدند. اما به دليل شرايط حاد اين زندانی معالجه او فقط در بيمارستان تخصصی لبافی نژاد تهران امکان پذير است. لذا بازجويان وزارت اطلاعات و دادستان رشت به شرط اينکه مدت مرخصی استعلاجی او جزء زمان بازداشت احتساب نشود با مرخصی استعلاجی وی موافقت کردند.
زندانی سياسی هادی عابدی باخدا از زندان روانه يکی از بيمارستانها رشت شد و مدت طولانی در آنجا بستری بود و همزمان آزامايشات لازم را برای عمل جراحی انجام ميداد. او 2 بار مورد معاينه پزشکان بيمارستان لبافی نژاد تهران قرار گرفت به دليل از کار افتادن مثانه و يکی از کليه هايش به او نوبت عمل جراحی داده شد آقای عابدی در مراحل پايانی معاينات و آماده شدن برای عمل جراحی قرار داشت که وی را مجددا به زندان بازگرداندند. اين مسئله باعث شد که مخارج سنگين هزينه شده هدر رود و همچنين تمامی معاينات اوليه بی نتيجه باقی بماند.
لازم به يادآوری است که زندانی سياسی هادی(همايون) عابدی با خدا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شده است و در تاريخ 17 آبان ماه دستگير و به زندان مرکزی رشت منتقل شد. او همچنين در دهۀ 1360 به دليل هواداری از سازمان مجاهدين خلق چند سال در زندانهای اوين و قزل الحصار تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد دستگيری او را داشتند، بسوی وی شليک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وی شد.قطع نخاع او باعث شده که تعدادی از اندامهايش بطور طبيعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سونداژ ) و کليه و دستگاه گوارشی او بشدت آسيب ديده است.
برادر او هرمز عابد باخدا در دهۀ 1360 بخاطر هواداری از سازمان مجاهدين در زندان اعدام شد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،دستگيری افراد بی گناه که قادر به حرکت نيستند و در شرايط حاد جسمی بسر می برند و نگهداری آنها در زندان با شرايط قرون وسطائی و غير انسانی را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت در ايران است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
20 شهريور 1389 برابر با 11 سپتامبر 2010
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر

http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193 begin_of_the_skype_highlighting 0031620720193

No comments:

Post a Comment