Friday, 3 September 2010

درگیری خونین در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در طی یک درگیری خونین در زندان گوهردشت کرج یک زندانی که شدیدا مجروح و در آستانه مرگ قرار گرفته بود به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شد.
بامداد روز پنجشنبه 11 شهریورماه حوالی ساعت 02:00 گروهی از باند مافیایی در بند 6 زندان گوهردشت کرج که زیر نظر مسئولین زندان عمل می کنند به یک زندانی بی دفاع به نام محمدرضا کریمی حمله ور شدند و او را آماج ضربات چاقوهای خود قرار دادند. این زندانی حداقل از 6 ناحیه مورد اصابت چاقو قرار گرفت . ضربات چاقو به ریه و کنار قلب وپشت وی وارد شده بود و گفته می شود که ریه او بشدت آسیبت دیده است.
زندانی محمدرضا رحیمی که در آستانه مرگ قرار گرفته بود و وضعیتش به حدی وخیم شده بود که ناچار شدند وی را به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل گردید.
باندهای مافیایی زیر نظر و به دستور علی محمدی معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و رئیس بندها عمل می کنند آنها در پخش مواد مخدر و سرکوب زندانیان معترض نقش دارند.
علیرغم اینکه درگیری منجر به زخمی شدن شدید این زندانی شده است ولی هیچ کدام از باند مافیایی مهاجم تاکنون مورد بازخواست مسئولین زندان قرار نگرفته اند.
این درگیری خونین در بند 6 زندان گوهردشت کرج روی داده است که در حال حاضر 5 تن ازرهبران بهایی درآن زندانی هستند.اسامی رهبران بهایی که در این بند زندانی هستند عبارتند از؛ جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيز فهم می باشند.
12 شهریور 1389 برابر با 03 سپتامبر 2010

No comments:

Post a Comment