Monday, 18 June 2012

متن نامه حمايتى انجمن دفاع از انقلاب مردم سوریه


من صدای او هستم
برای آنانیکه آزادی و زندگیشان را در دفاع از عقاید شان باخته اند؛ برای کسانیکه در زندانها به فراموشی سپرده شده اند ؛ برای آنان که دیگر توان بر آوردن صدایشان را در دفاع از دموکراسی و منزلت مردمشان ندارند؛ برای هر زندانی سیاسی من صدای او هستم

در سوریه، تعداد زندانیان سیاسی هر روز افزایش می‌یابد و دفاع از آنان فوریت یافته است. پزشکان، دانشجویان کمککاران، وکلا، کارگران......
. زنان یا مردان، حتی کودکان دستگیر و شکنجه و کشته شده اند، بجرم آنکه آزادی، دموکراسی و کرامت را برای مردم سوریه تقاضا کرده‌اند.

بیست ژوئن روز جهانی زندانیان سیاسی است. یک اردوی مبارزاتی بنام « من صدای او هستم» در28 شهر دنیا سازماندهی می شود( در وین، توکیو، آمستردام، لیون و اسلو....) به ما بپیوند ید و صدای یکی از زندانیان سیاسی سوری باشید. عکسی از زندانی را با نامش و زندگینامه اش در ویدئوئی ظبط کنید یا اگر در لیون و حومه اش هستید با عکسهای زندانیان در ساعت 18,30 به میدان مرکزی شهر بیائید
این رویداد بر ابتکار کمیتۀ دفاع از زندانیان سیاسی ، اعضای حزب کمونیست کارگری ایران استوار است. گروه تبلراز، و ایو اپ اس در کنار اعضای این کمیته هستند و شرکت انجمن دفاع از انقلاب مردم سوریه به آن شکلی فرا ملتی میدهد
 

No comments:

Post a Comment