Monday, 18 June 2012

20 June in media – رسانه ها لينك وبلاگ ٢٠ ژوئن و رسانه ها

19/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Sun News Network Television Canada
مصاحبه سان نتورك تلويزيون كانادا با شيوا محبوبى در رابطه با بيستم ژوئن
————————————–
19/06/2012
Interview with Sarvar Kardar on Omid Iran Radio- Sweden
http://www.radioomideiran.se/
مصاحبه با سرور كاردار در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو اميد ايران سويد
————————————
17/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Sedaye Iran Radio- USA
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو صداى ايران در آمريكا
——————————————–
17/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Payam Radio- Canada
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى  و دادگاه ايران تريبيونال در راديو پيام كانادا
——————————————
17/06/2012
Interview with Sarvar Kardar on PAYVAND Radio- Sweden
مصاحبه با سرور كاردار در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو پيوند سويد
——————————————-
17/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Hambastegi Radio- Gutenberg
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى و دادگاه ايران تريبيونال در راديو همبستگى گوتنبرگ سويد
——————————————–
16/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Hambastegi Radio- Sweden
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو همبستگى سويد
———————————————–
15/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on PAYVAND Radio- Sweden
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو پيوند سويد
————————————–
15/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Hamsafar Radio- Sweden
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو همسفر سويد
—————————————-
راديو صداى ايران
http://www.krsi.net/news/detail.asp?NewsID=10825
—————————————–
15/06/2012
مصاحبه با شيوا محبوبى سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در رابطه با روز زندانيان سياسي درا  تلويزيون نهاد مردمى – تلويزيون انديشه
www.andisheh.tv
Shiva Mahbobi, the spokesperson for Campaign to Free Political Prisoners in Iran on Nahad TV www.andisheh.tv
——————————————–
15/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Iskra TV
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در تلويزيونى ايسكرا از شبكه كانال جديد
——————————————–
مصاحبه آرين ذولفقارى با ان آى تى وى در مورد روز زندانيان سياسي
——————————————
12/06/2012
مصاحبه تلويزيون ميهن با شيوا محبوبى در رابطه  با روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي
—————————————–
10/06/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Malmo Radio- Sweden
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو مالمو سويد
——————————————
 27/05/2012
Interview with Shiva Mahbobi on Pars Radio
مصاحبه با شيوا محبوبى در رابطه با روز زندانيان سياسى در راديو پارس
------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------
فراخوان از استراليا
 
ما صدای زندانیان سیاسی هستیم
  جمهوری جنایتکاراسلامی ایران برای بقای خونین و ننگین خود بسیاری از مخالفان سیاسی خود را به جوخه های اعدام سپرده است و به حکومت صد هزار اعدام معروف است. خانواده های زیادی عزیزان و فرزندان خود را از دست داده اند و زخم عمیقی که جمهوری اسلامی در دل انان بوجود اورده است را سالیان متمادی با خود بهمراه دارند. کابوس اعدام های سال 60 که دل بشریت را بلرزه در اورد بر سر ما مردم ایران سایه افکن است. تنها بعد از سر نگونی جمهوری اسلامی است که ابعاد هولناک جنایات جمهوری اسلامی برای جامعه ایران و جامعه جهانی علنی خواهد شد و جنبش پلید و ضد بشری اسلامی برهبری خمینی  چهره کریه خود را بنمایش می گذارد.
کمیته مبارزه برای ازادی زندانیان سیاسی مدتها است که روز 20 جون را روز دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کرده است و امسال هم همانند هر سال دیگر مراسم ها و اکسیون هایی را در سراسر دنیا فراهم دیده است. ما هم همزمان با این مراسم ها و اکسیون ها یک میز افشاگرانه علیه جمهوری اسلامی در روز 20 جون از ساعت 12 الی 2 بعد از ظهر در مقابل سالن شهرداری پاراماتا در سيدنى استراليا برگزار خواهیم کرد. همگان را فرا می خوانیم تا به این میز اعتراضی بپیوندند. بیاییم تا در صف مخالفان و گریخته گان از دست جمهوری اسلامی صدای زندانیان سیاسی باشیم
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0467554015 تماس حاصل نمایید
 
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
از طرف کمیته مبارزه برای ازادی زندانیان سیاسی
یکشنیه 17 جون
------------------

No comments:

Post a Comment