Thursday, 20 January 2011

اطلاعيه شماره ٨٤

كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده تشكيل شد
با اعلام همبستگي به اين كميته با تمام قوا براي آزادي بهنام ابراهيم زاده تلاش كنيم

بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از ٢٢ خرداد در زندان است و جانيان اسلامي به او ٢٠ سال حكم زندان و ده سال محروميت از فعاليت اجتماعي داده اند. جرم بهنام دفاع از حقوق كارگر، دفاع از حقوق كودك و حقوق انساني است. بايد به ادامه بازداشت بهنام و صدور بيست سال حكم زندان براي او وسيعا اعتراض كرد. خانواده بهنام ابراهيم زاده، در ادامه كمپيني كه براي آزادي بهنام اعلام كرده بودند، هم اكنون كميته اي در دفاع از او تشكيل داده اند، متن بيانيه اعلام موجودیت اين كميته ضميمه است، به هر شكل كه ميتوانيم به اين اعتراض بپيونديم و همراه با اين كميته براي آزادي بهنام ابراهيم زاده و همه كارگران زنداني تلاش كنيم.كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده کلیه کارگران ، معلمان ، دانشجویان ، پرستاران ، نویسندگان و کلیه تشکل های اجتماعی و انسان های آزادی خواه را فراخوانده است كه در حمايت از بهنام به حركت آنها بپيوندند. وسيعا به اين فراخوان پاسخ دهيم.طومار هاي اعتراضي بنويسيم و در حمايت از بهنام ابراهيم زاده به نهادهاي بين المللي بفرستيم. و صداي اعتراض بهنام و خانواده او را در سطح جهاني انعكاس دهيم.بهنام ابراهيم زاده و همه كارگران زنداني بايد فورا از زندان آزاد شوند.كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

٢٨ دي ٨٩، ١٨ ژانويه ٢٠١١

شهلا دانشفر 0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش 0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.comضميمه:تشکیل کمیته دفاع از حقوق بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانیکارگران ، مردم آزادی خواه

در تاریخ ٨۹/٣/۲۲ اسعد ابراهیم زاده (بهنام) کارگر پارسیان لوله واقع در جاده قدیم تهران - قم به جرم دفاع ازحقوق کارگران و کودکان از طرف دولت دستگیر و در زندان اوین در بند ٣۵۰ به سر می برد. بعد از چند بار محاکمه سرانجام این فعال کارگری به بیست سال زندان محکوم شده است.ما خانواده اسعد ابراهیم زاده (بهنام) از این تاریخ ٨۹/۱۰/۲۶ اقدام به تشکیل کمیته ای به نام دفاع از حقوق بهنام ابراهیم زاده می کنیم . لذا از کلیه کارگران ، معلمان ، دانشجویان ، پرستاران ، نویسندگان و کلیه تشکل های اجتماعی و انسان های آزادی خواه می خواهیم به این کمیته بپیوندند.۱_رحمان ابراهیم زاده

۲_عایشه مدرسی

٣_موسی ابراهیم زاده

۴_عیسی ابراهیم زاده

۵_پریزاد خسروی

۶_چیمن ملایی

۷_زبیده حاجی زاده.

1 comment:

  1. Free Iranian Political prisoners
    Free Iranian people who are under the fascists regime pressure.
    Freedom & Equality for all the people across the world.

    ReplyDelete