Sunday, 30 January 2011زهرا بهرامى شنبه ٢٩ ژانويه 2011 به دار آويخته شد
احزاب  پارلمانی هلند خواهان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی شدند

وزير امور خارجه هلند , يورى روزنتال,  اعلام كرده است كه بشدت از اعدام زهرا بهرامی شوکه شده است و تمامى ارتباطات رسمى را با ايران را در اعتراض به حكم اعدام زهرا بهرامى به حالت تعليق در آورد۔
حكم اعدام زهرا بهرامى اعتراض و خشم بسيارى از مردم و سازمانهاى آزاديخواه را بر انگيخته است,  رسانه هاى هلند خبر به دار آويختن زهرا را در سطح وسيعى انتشار دادند؛ همه علاوه بر محكوم كردن حكم اعدام  زهرا, سوالشان اين بود كه چرا دولت هلند جان زهرا را نجات نداد؟
زهرا بهرامى ٤٥ ساله،  كه  شهروند هلند نيز بود به قصد ديدن فرزندش به ايران رفته بود. وى چند روز پس از تظاهرات ششم دی (عاشورا) ١٣٨٨ دستگير شد, تحت شديدترين شكنجه هاى روحى و جسمى قرار گرفت و مجبورش كردند به عليه خود دست به مصاحبه تلويزيونى بزند۔ در اين اواخر زهرا در سلول انفرادى و تحت فشار شديد بود۔
از همان ابتدا خبر احتمال صدور حكم اعدام زهرا در رسانه هاى هلندى بسرعت پخش شد وبدنبال اطلاع رسانى و ارسال نامه هاى متعدد از سوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و برخى از ر سازمانهاى حقوق بشر به وزير امور خارجه هلند و اتحاديه اروپا, دولت هلند با جمهورى اسلامى در رابطه با پرونده زهرا بهرامى تماس گرفت. در ماه آگوست ٢٠١٠ نمايندگان هلند ى پارلمان اروپا از مسئول سیاست خارجی پارلمان اروپا خواستند تا در رابطه با وضعيت زهرا بهرامى اقدام شود. اين فشارها رژيم و وزرات اطلاعاتش را برآن داشت تا با وارد کردن جرم دیگری در پرونده زهرا دستگيرى و حكم وى را توجيه كنند٬ اینبار اعلام گردید که وی به هنگام بازداشت کوکائين و هروئين به همراه داشته است! اين سياست را رژيم بارها براى توجيه اعدام زندانيان سياسى بكار برده است. دختر زهرا بهرامى , بنفشه ناجب پور بارها از دولت هلند تقاضا كرد كه مادرش را نجات دهند۔

در تاريخ ١١ ژانويه ٢٠١١ شيوا محبوبى نامه ديگرى همراه با طومار امضا شده توسط بيش از ٧٠٠ نفر را به آقاى روزنتال وزير امور خارجه هلند ارسال كرده و روى در خطر بودن جان زهرا تاكيد كرده , دولت هلند را مسول حفظ جان زهرا اعلام كرد و خواستار عكس العمل موثر و فورى دولت هلند شد۔ ما بارها تاكيد كرديم كه خطر اعدام زهرا به محض فروكش كردن فشارها روى رژيم اسلامى ايران بيشتر ميشود۔ در روز ٢٧ ژانويه ٢٠١١ در ملاقات با چند تن از مسولين كميته حقوق بشر پارلمان اروپا وضعيت زهرا بهرامى مطرح و نامه اى در اين رابطه از سوى شيوا محبوبى و طومار امضا شده به آنها تحويل داده شد۔ تمامى اين فعاليتها كمك كرد كه اعدام زهرا مرتبا به تعويق بيافتد و رژيم نتواند زهرا را اعدام كند۔ در ادامه دور جديد اعدامها از سوى رژيم , با كم شدن فشار بر روى رژيم در رابطه با وضعيت زهرا بالاخص از جانب دولت هلند, رژيم طرح شوم خود را براى كشتن زهرا عملى كرد۔

عليرغم نامه هاى مكرر كميته كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى به دولت هلند, اين دولت اقدام موثرى جهت نجات جان زهرا بهرامى انجام نداد۔ اقدام دولت هلند مبنى بر تعليق ارتباطات رسمى با ايران در اعتراض به حكم اعدام زهرا بهرامى اقدام مثبتى است اما به هيچ عنوان كافى نيست۔ دولت هلند بايد سفيرش را از ايران فرابخواند و سفارت رژيم اسلامى را در هلند ببندد۔
ما از همه مردم آزاديخواه دعوت ميكنيم كه به آقاى روزنتال وزير امور خارجه هلند نامه نوشته و خواهان بستن سفارت رژيم اسلامى در هلند بشوند۔

دولت هلند و ساير دولتها بايد احكام صادر شده توسط رژيم را و خطرى را كه متوجه جان زندانيان سياسى است جدى بگيرند و اقدام موثرى در اين رابطه انجام دهند۔ نبايد اجازه داد دولتها و سازمانهاى جهانى از زير بار مسوليت شانه خالى كنند۔

تنها راه توقف اعدام زندانيان سياسى اعتراض مداوم و موثر عليه جمهورى ااسلامى ايران ۔

نامه اعتراضى به انگليسى و فارسى ضميمه ميباشد۔

-------

آقاى يورى روزنتال

من اعتراض و خشم خود را نسبت به اعدام زهرا بهرامى ابراز ميدارم۔ زهرا بهرامى شهروند هلند بود و بايد توسط دولت شما حمايت ميشد۔ در اعتراض به اعدام زهرا بهرامى ما از شما ميخواهيم ه سفير خود در تهران را فراخوانده و سفارت رژيم اسلامى در هلند بسته شود۔نام:

كشور :The Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Mr. Uri Rosenthal

PO Box 20061,2500 EB The Hague, The Netherlands

Telephone: +31 70 3486486 , Fax: + 31 70 3484848Email form: http://www.minbuza.nl/en/The_Ministry/Contact_the_Ministry/Contact_us/General_questions_and_comments

Or email address: u.rosenthal@minbuza.nl

رونوشت: catherine.ashton@ec.europa.eu , eastgulf@amnesty.orgلطفا رونوشت نامه را براى ما نيز ارسال داريد: freepoliticalprisoners@gmail.com


---

30/01/2011Zahra Bahrami was hanged on Saturday 29 Januarys 2011Dutch government silently watched

one of its citizen being executed by the Islamic Regime in IranMinister of Foreign Affairs Uri Rosenthal has frozen all official contacts with Iran, but it’s too little too late now. This and other measures reflect the horror of the execution of the Dutch-Iranian citizen Zahra Bahrami in Iran. Zahra Bahrami was a Dutch- Iranian citizen who was arrested and sent to prison in Iran on 27 December 2009. She was hanged on 29 Januarys 2011. This proves a clear failure of the Dutch government to protect one of its citizens.Zahra Bahrami’s execution has provoked an international outrage at the barbarous crime committed by the Islamic Regime in Iran. The Islamic regime is infamous for its execution of thousands of innocent people since took power in 1979. It is no surprise that the Islamic Regime has defied all international calls to release Zahra Bahrami, the surprise comes from the slow act of the Dutch government to protect one of its citizen. It took the Dutch Minster of Foreign Affair so long to act on behalf of Zahra, and the Dutch government was so slow in taking any serious action to guarantee her safety until it was too late. Now that she has been executed, the Dutch government has frozen all official contacts with the Islamic Regime in Iran. This is clearly not enough, and far from recalling the Dutch Ambassador from Iran, and sever all ties with the Islamic Regime, a regime with clear record of crime against humanity.The Dutch Government’s lack of a credible negotiation on behalf of Zahrah Barhami, and lack of a serious intention to pressure the Islamic Regime to release her has lead the Regime in Tehran to carry out this heinous act without facing a real challenge.Shiva Mahbobi, the spokesperson for Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) has sent numerous letters to the Dutch Foreign minister, and warned him of the consequence of inactivity in this case; she has also warned him of the Islamic Regime’s disregards for all international laws. Mrs Mahbobi has asked the Dutch Government, Foreign minister, and even the Dutch Ambassador in Iran to act fast and to pressure the Islamic Regime to release Zahra, but all these warning fell on deaf ears, and the Dutch government decided to ignore all calls to save Zahra Bahrami.

In a letter on11 January 2011 to Mr. Uri Rosenthal, The Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Shiva Mahbobi mentioned “The time is running out and her life is in a great danger. Zahra is a Dutch citizen and her rights must be protected by the Dutch government. Failure to do so could send Zahra, an innocent person, to execution, and that short coming would be directly reflected on the Dutch government.” Again no action by the Dutch government.Since August 2010 the CFPPI has been trying to draw an international attention towards the situation of Zahra by setting up an online petition, sending several letters to the Netherlands’ Foreign minister, contacting media and human rights organisations and holding demonstrations. The CFPPI continuously warned the Dutch government about Zahra’s case, and urged them to act on her behalf. The CFPPI has warned the Dutch government that the only way to prevent Zahra‘s execution is by exerting continuous pressure on the Islamic regime directly, but the Dutch government ignored all calls and continued its silence in this case.The people of Netherlands ought to condemn the lack of action by the Dutch government to save Zahra Bahrami, and inquire an explanation from the Minister of Foreign Affairs. People in Netherlands need to know why their government didn’t take all the necessary measures, including restriction on the travelling of Iranian officials to the Netherlands, as a pressure tool to prevent her execution.

The Dutch government announced they have frozen official contacts with Iran to show their protest to the execution of Dutch-Iranian citizen Zahra Bahrami. This should have been done while Zahra was in prison awaiting his death sentence, this could have been done to save her from execution, but now it’s too little too late. The Dutch government needs to recall its ambassador to Iran, and close Iranian embassy in Netherlands. We ask everyone to show your protest and write to The Netherlands Ministry of Foreign Affairs.

Sample letter is provided:Dear Mr Uri Rosenthal

I/we express my utmost anger and outrage over the execution of Zahra Bahrami. Zahra was a Dutch citizen and she should have been protected by the Dutch government. In protest to Zahra Bahrami’s execution we demand that your government must recall its ambassador in Tehran; we demand the closure of Iranian embassy in the Netherlands.

Name/ organization . . . . . . . . . . . . . . . . . .

City/country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Mr. Uri RosenthalPO Box 20061,2500 EB The Hague, The Netherlands

Telephone: +31 70 3486486 , Fax: + 31 70 3484848Email form: http://www.minbuza.nl/en/The_Ministry/Contact_the_Ministry/Contact_us/General_questions_and_comments

Or email address: u.rosenthal@minbuza.nl

Please send a copy to: catherine.ashton@ec.europa.eu , eastgulf@amnesty.orgPlease send a copy for our record to: freepoliticalprisoners@gmail.com

.

No comments:

Post a Comment