Wednesday, 20 October 2010

كارزار " من صداى او هستم" صداى يك زندانى سياسى باشيد

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران، کارزاری هشت ماهه را فراخوان داده است. هدف اين كمپين جلب حمايت جهانى از زندانيان سياسى در ايران و از خانواده هايشان و نیز زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی براى آزادى تمامى زندانيان سياسى از زندان است.


جمهورى اسلامى همواره کوشیده است تا صداى هزاران زندانى سياسى را با اعدام و شکنجه و زندانهای طولانی مدت، خاموش کند. هزاران زندانی سیاسی زن، مرد، دختر و پسر جوان را مورد شکنجه و تجاوز قرار داده و صدای بسیاری از آنها را هرگز کسی نشنیده است. آنها هرگز امكان اين را نیافته اند كه بگويند چه بر سرشان آورده اند..
هدف كمپين "من صداى او هستم" اينست كه صداى زندانيان سياسى را به گوش همگان برساند۔

شما ميتوانيد صداى يك زندانى سياسى باشيد.

شما ميتوانيد كمك كنيد كه بتوانیم صداى زندانى سياسى را هر چه رساتر به گوش جهانیان برسانيم.


كارت پستالهايى براى اين كارزار تهيه شده است كه برای همگان ارسال خواهد شد. لطفا براى چگونگى شركت در اين كارزار به بخش آخر اين اطلاعيه مراجعه نماييد.

اين كارزار تا ٢٠ ژوئن ٢٠١٠، روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى در ايران، ادامه پيدا خواهد كرد. در اين روز كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در مراسمهايى در كشورهاى مختلف كارت پستالهاى امضا شده را به نمايش گذاشته و سپس آنها را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل فرستاده خواهند فرستاد.


برای پیوستن به این کارزار میتوانید:

- كارت پستال را پرينت كرده، امضا كنيد و نام يك زندانى سياسي را روى آن بنويسيد، اگر نام زندانى را نميدانيد ميتوانيد بنويسيد " من صداى يك زندانى سياسى در ايران هستم".- از دوستان و آشنايانتان بخواهيد هر كدام كارت پستالى را امضا كرده و اين كارت پستالها را براى ما به آدرس زير ارسال داريد. بسيار مهم است كه تعداد هر چه بيشترى كارت پستال جمع آورى گردد.

- ميتوانيد از طريق پست يا ايمل كارت پستالها را براى ما ارسال داريد و يا اگر از طريق ميز اطلاعاتى ما در شهرتان دريافت ميداريد آنها را پس از پر كردن به آنها تحويل دهيد.

- ميتوانيد پيام تان را روى كارت پستال نوشته با آن عكس بگيريد و يا به صورت ويديو ضبط كرده و براى ما ايمل كنيد كه روى صفحه اينترنتى اين كارزار بگذاريم.
.

No comments:

Post a Comment