Friday, 1 October 2010

بهنام ابراهيم زاده دست به اعتصاب غذا زده است، جان او در خطر است

اطلاعیه شماره ٣٨
بهنام ابراهیم زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودك از ٢٢ خرداد دستگير و همچنان در بند انفرادي ٢٠٩ در بازداشت بسر ميبرد. براي او وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين شده است، اما اكنون يكماه ميگذرد و مرتبا خانواده اش را سر ميدوانند و ميگويند شما برويد خودمان شما را خبر خواهيم كرد و بهنام همچنان در زندان است.  بعضا حتي به خانواده وي ملاقات هم نميدهند
. بهنام كه در هنگام دستگير مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحيه قفسه سينه و پا آسيب ديد اكنون از درد شديد پا رنج ميبرد.

همانطور كه در اطلاعيه قبل خبر داديم، بهنام ابراهيم زاده به وثيقه تعيين شده براي خود عتراض كرده و گفته است كه او مرتكب جرمي نشده است كه در قبال چنين وثيقه سنگيني ميخواهند وي را آزاد كنند.

امروز پنجشنبه ٨ مهر ماه خانواده وي با بهنام ملاقات داشتند و مطلع شدند كه او در اعتراض به وضعيت خود و فشارهايي كه بر وي وارد ميشود، از روز گذشته ٧ مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده است. اين موضوع موجب نگراني شديد خانواده وي شده است. جان بهنام ابراهيم زاده در خطر است، با تمام قوا براي آزادي وي بكوشيم.بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند. پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران زنداني و فعالين سياسي بايد فورا لغو و احضار و تهديد آنان متوقف شود.

با كمپين براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني


شهلا دانشفر

0044-77798 98968

Shahla_Daneshfar@yahoo.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بهرام سروش

0044-7852 338334

Bahram.Soroush@gmail.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html


٨ مهر ١٣٨٩- ٣٠ سپتامبر ٢٠١٠--
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com.

No comments:

Post a Comment