Monday, 21 June 2010

مهدي فراحي شانديز معلم وفعال كارگري در بند ٢٠٩ اوين در بازداشت است


مهدي فراحي شانديز معلم و فعال كارگري كه در ١١ ارديبهشت سال ١٣٨٨ به دليل شركت در مراسم روزجهاني 

 
كارگر در پارك لاله دستگير شده بود و٩ ماه در سلول انفرادي به سر برده بود, بعد از آزادي از زندان بارها براي گرفتن لوازم شخصي و گوشي موبايلش به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود،  اما موفق به دريافت آن نشده بود. اين فعال كارگري مجددا براي چندمين بار در روز يكشنبه مورخ ٩/٣/٨٨ براي گرفتن لوازم شخصي به دادگاه انقلاب شعبه ١٢ دادياري مراجعه كرده،  ولي اين بار مهدي فراحي شانديز در همان جا به اتهام توهين به رهبري دستگير و روانه زندان اوين گرديد.  خانواده وي ازموقيعت وي خبري نداشتند, تا اينكه خبردستگيري وي را يكي از زندانيان آزاد شده با تماس تلفني به خانواده اش اطلاع دادند.  مهدي فراحي شانديزهم اكنون در زندان اوين بند ٢٠٩ زنداني است .

No comments:

Post a Comment