Thursday, 10 June 2010

مادر مجید توکلی:صدای مجید تنها نقطه امید زندگی ام شده که آرامم می کند.

مجید توکلی
مجید توکلی یکی از فعالین شجاع جنبش دانشجویی که به دلیل ایراد یک سخنرانی انتقادی در دانشگاه از روز شانزده آذر بازداشت و محکوم به هشت سال و نیم زندان شده است، این روزها در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر است.

مادر مجید توکلی که در طول دوران بازداشت تاکنون موفق به دیدار فرزند خود نشده است، او می گوید: برای یک مادر وقتی پسرش چهار ماه و نیم در زندان باشد و حتی فرصت یک دیدار ساده را هم نیابد، روزگار سخت می گذرد، قلب من انگار زندانی است، اما شجاعت مجید قوت قلب من است.

مادر مجید توکلی از روزهای انفرادی و بازجویی مجید به عنوان سخت ترین روزهای زندگی اش یاد می کند و می گوید: این اولین بار نیست که یک دانشجو، یک روشنفکر، یک دلسوز کشور را روانه زندان می كند-مادر توکلی با بیان اینکه مجید هیچ حرف خلافی نزده است به نحوه دستگیری مجید پس از خروج از دانشگاه اشاره می کند و می گوید: مجید در یک تجمع قانونی به مناسبت روز دانشجو یک ربع سخنرانی می کند، فقط انتقاد می کند و حرف خلافی هم نمی زند. نمی دانم به چه جرمی با آن وضعیت بازداشت می شود و حتی صدای اعتراض خانواده را هم نمی شنوند، هیچ کس پاسخگوی ما نیست.

مادر توکلی با بیان اینکه مجید هیچ حرف خلافی نزده است به نحوه دستگیری مجید پس از خروج از دانشگاه اشاره می کند و می گوید: مجید در یک تجمع قانونی به مناسبت روز دانشجو یک ربع سخنرانی می کند، فقط انتقاد می کند و حرف خلافی هم نمی زند. نمی دانم به چه جرمی با آن وضعیت بازداشت می شود و حتی صدای اعتراض خانواده را هم نمی شنوند، هیچ کس پاسخگوی ما نیست.

وی ضمن تاکید بر بی گناهی مجید توکلی، ادامه می دهد: برای یک ربع سخنرانی، هشت سال و نیم زندان چه معنی می دهد؟ من نمی دانم چطوری حساب می کنند. اگر دقیقه ای هم حساب می کردند، حداقل برای هر دقیقه یک ماه زندان بس نبود؟ چرا با مردم اینکار را می کنند؟ به کجا برویم؟ حرف مان را به چه کسی بگوییم؟ هیچ کس باور نمی کند که چهار ماه و نیم همه کار و زندگی ام شده است نشستن پای تلفن تا صدای پسرم را بشنوم، برای یک تلفن چند دقیقه ای، لحظه شماری می کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون به جز نامه به مقامات قضایی با مسوولان این دستگاه از نزدیک در مورد وضعیت توکلی دیدار و گفتگو کرده اند، می گوید؟ به هیچ جا راه مان نمی دهند، پدر مجید به تهران رفته است و درخواست ملاقات با آقای دولت آبادی دادستان تهران را کرده است .ولی اجازه دیدار نمی دهند..

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خانواده را هم تا کنون از طرف دستگاه امنیتی تحت فشار قرار داده اند ،می گوید: از وزارت اطلاعات به من زنگ زده اند، تهدید کرده اند که ساکت باشیم، حرف نزنیم، مصاحبه نکنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین مکالمه تلفنی خانواده با مجید توکلی و نامه های اعتراضی او که از زندان خطاب به دادستانی و مردم نوشته شده است، می گوید: همین امروز صبح با مجید حرف زده ام. می گوید؛ من هیچ کار غیرقانونی انجام نداده ام، انتقاد حق من است. صداقت اش به من امید می دهد، صدای مجید تنها نقطه امید زندگی ام شده است که آرامم می کند. مادر هستم، گاهی بی طاقت می شوم ولی مجید آنقدر روحیه قوی و خوبی دارد که از زندان به من هم انرژی می دهد اگرچه جسم اش در زندان ضعیف شده است.

No comments:

Post a Comment