Thursday, 6 May 2010

تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت ايران در کابل

صدها نفر در کابل در برابر سفارت ايران دست به تظاهرات اعتراضی زده و عليه اقدامات دولت ايران شعار داده اند.

روز پنجشنبه، 16 ثور/ارديبهشت (6 مه) برای دومين بار در يک هفته اخير، گروهی از شهروندان افغانستان با اجتماع در برابر سفارت ايران در کابل آنچه را که بدرفتاری حکومت ايران با پناهجويان افغان در آن کشور می دانند مورد انتقاد قرار داده اند.

تظاهرکنندگان شعارهای تندی عليه ايران سر دادند و از مقامات دولتی ايران خواستند تا "اعدام" پناهجويان افغان را متوقف کنند.

هفته گذشته نيز گروهی از شهروندان افغانستان با برپايی تظاهراتی در برابر سفارت ايران در کابل، به دادن شعارهايی عليه دولت ايران مبادرت کرده بودند.

تظاهرکنندگان در روز پنجشنبه که شمار قابل توجهی زن نيز در ميان آنان ديده می شدند، در شعارهای خود "استبداد، چه در کابل، چه در تهران" را محکوم کردند. تظاهرکنندگان در روز پنجشنبه که شمار قابل توجهی زن نيز در ميان آنان ديده می شدند، در شعارهای خود "استبداد، چه در کابل، چه در تهران" را محکوم کردند.

در اين تظاهرات، تصاوير مقامات ايرانی به آتش کشيده شد و در چند مورد، بين تظاهرکنندگان و ماموران انتظامی اطراف سفارت درگيری های مختصری روی داد.

اعتراض در افغانستان عليه دولت ايران اعتراضها پس از آن شدت آغاز شد که گزارشهايی در مورد اعدام شماری از پناهجويان افغان در ايران انتشار يافت.

هنوز دولت ايران در مورد اين اعدام ها اظهار نظری نکرده، اما دولت افغانستان گفته است که که شش نفر از پناهجويان افغان اخيرا در ايران اعدام شده اند.

در همانحال، برخی از اعضای مجلس نمايندگان افغانستان آمار اعدام شدگان افغان در ايران را به مراتب بيشتر از اين خوانده اند.

سفارت افغانستان در تهران مشخص نکرده است که آيا در مورد بازداشت، تشکيل پرونده، محاکمه و مجازات شهروندان آن کشور در ايران اطلاعاتی دريافت می کرده و آيا امکان ارائه خدمات کنسولی به متهمان، از جمله اعزام نماينده به جلسات محاکمه را داشته است يا نه.

پس از تظاهرات هفته پيش در کابل، وزارت امور خارجه ايران با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران، نسبت به آنچه که "تحرکات مشکوک" عليه ايران در افغانستان می خواند رسما اعتراض کرد.

به گزارش وزارت خارجه ايران، مديرکل آسيای غربی اين وزارتخانه در ملاقات با کاردار سفارت افغانستان، تحرکات اخير عليه ايران در افغانستان را "مشکوک" دانست و "نسبت به اظهارات غيرسازنده برخی مسئولان افغان که استناد به اخبار بنگاه های دروغ پراکنی صورت گرفته است، ابراز نگرانی کرد."

راديو دولتی ايران با پخش اين گزارش افزوده است که اخيرا برخی از مطبوعات افغانستان با استناد به "اخبار اغراق آميز، جعلی و بی پايه و اساس" درباره برخورد با آوارگان افغان مقيم ايران، عليه کشورمان جنجال رسانه ای به راه انداخته اند."

در مقابل، وزارت خارجه افغانستان اخيرا اعلام کرد که نسبت به چگونگی برگزاری جلسات دادگاه و روند رسيدگی قضايی به پرونده متهمان افغان در ايران نگران است.

مقامات افغان گفته اند تحقيق خواهند کرد تا اطمينان يابند روند محاکمه متهمان افغان عادلانه و منطبق با قواعد دادرسی بوده است.

اتهام بيشتر افغانهايی که در ايران زندانی هستند به موضوع قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد.

وزارت خارجه افغانستان می گويد ايران و افغانستان توافق نامه ای را امضا کرده اند که بر اساس، هر يک از دو طرف ملزم شده است طرف ديگر را از اجرای احکام قضايی عليه شهروندان آن آگاه سازد.

16 اردیبهشت 1389 17:09
Balatarin.

No comments:

Post a Comment