Thursday, 27 May 2010

ممنوع الملاقات شدن وهاب فتاحي، زندانی سياسی در زندان مهاباد
آژانس خبری موکريان :يک زندانی کرد در زندان مهاباد به نام وهاب فتاحی طی روزهای گذشته از سوی مسئولين زندان ممنوع الملاقات شده است.
گفته می شود اين زندانی که اهل روستای قم قلعه از توابع شهر مهاباد می باشد در چند روز گذشته در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
ياد آور می گردد که وهاب فتاحی که بيش از ۱ سال است در زندان بسر می برد از طرف دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام همکاری با احزاب غيرقانونی به ۵ سال زندان محکوم گرديده است.

No comments:

Post a Comment