Tuesday, 25 May 2010


اعتصاب غذای جعفر پناهی با تحقق آزادی اش پایان یافت+تصاویر بعد از آزادی


بعد از آنکه جعفر پناهی هفته پیش در نامه ای اعلام کرد به دلیل برخورد ناشایست ماموران زندان اوین تا تحقق سه خواسته اش اعتصاب غذا می کند با تحقق سومین خواسته اش که آزادی از زندان بود اعتصاب غذای خود را شکست.وی امروز بلافاصله بعد از آزادی از زندان به پزشک مراجعه کرد تا وضعیت جسمانی اش بررسی شود.
جعفر پناهی بعد از ۸۸ روز بازداشت و مقاومت و ۸ روز اعتصاب غذا با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، بعد از آنکه جعفر پناهی هفته پیش در نامه ای اعلام کرد به دلیل برخورد ناشایست ماموران زندان اوین تا تحقق سه خواسته اش اعتصاب غذا می کند با تحقق سومین خواسته اش که آزادی از زندان بود اعتصاب غذای خود را شکست.
وی امروز بلافاصله بعد از آزادی از زندان به پزشک مراجعه کرد تا وضعیت جسمانی اش بررسی شود.
پناهی شامگاه دهم اسفند ماه سال گذشته، به همراه ۱۸ نفر از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او در تهران مهمان بودند، بازداشت شد. پس از چند روز و در چند مرحله، اعضای خانواده و همکاران پناهی آزاد شدند، اما وی تا امروز در بازداشت به سر می برد.
در مدت بازداشت او برخی از سینماگران ایران و خارجی با ارائه بیانیه ها، نامه ها و درخواست هایی خواستار آزادی وی شدند.
اما در موج جدیدی از فشارها ماموران امنیتی ۲۶ اردیبهشت ماه با هجوم به خانه او خانواده اش را تهدید کردند اگر مصاحبه کنند یا خبری منتشر کنند آنها را بازداشت می کنند تا اینکه جعفر پناهی نیز در تماسی که با خانواده اش داشت گفت : بعد از برخورد ناشایستی که شنبه شب (۸۹/۲/۲۵)در هجوم مامورین به داخل سلول ۵۶ اوین صورت گرفت و متعاقب آن به مدت یک ساعت و نیم، من و هم سلولی هایم را بدون لباس در بیرون و در هوایی سرد نگه داشتند.صبح روز یکشنبه مرا به بازجویی بردند و متهم کردند که از داخل سلول فیلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است. و بعد تهدید کردند که تمامی اعضای خانواده ام را دستگیر و به اوین منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با این حرف ها قدرت تجزیه و تحلیل را از من سلب کردند.
وی اعلام کرده بود:ازیکشنبه صبح(۸۹/۲/۲۶)هیچ چیز نخورده ام و نیاشامیده ام و حال اعلام می کنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد؛ چرا که نمی خواهم تبدیل به موش آزمایشگاهی شوم که هر لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای روحی و روانی قرار دهند.
سه خواسته پناهی عبارت بود از:
٫تماس و دیدار باخانواده ام و اطمینان کامل از سلامت آنها
٫ حق داشتن وکیل بعد از ۷۷روز و مشورت با او
٫ آزادی بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه و صدور حکم قطعی
روز پنجشنبه گذشته دو خواسته نخست وی برآورده شد که در حضور و اقدام مثبت دادستان تهران، وی با خانواده و وکیلش دیدار کرد و امروز سومین خواسته او نیز بعد از ۸۸ روز مقاومت برآورده شد .
در مدت بازداشت وی زهرا رهنورد ، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و بسیاری دیگر از شخصیت های سیاسی با خانواده وی دیدار کردند
www.roshangari.com

No comments:

Post a Comment