Thursday, 6 May 2010

افشای جزئيات بازداشتگاه سروش ۱۱۱«کهريزک» در گفتگو با مهدی خزعلی

افشای جزئيات بازداشتگاه سروش ۱۱۱«کهريزک» در گفتگو با مهدی خزعلی

در پی انتشار نامه سرگشاده مهدی خزعلی به رييس قوه قضائيه درباره به‌ کارگيری مجدد بازداشتگاه کهريزک، مهدی خزعلی درمورد جزئيات احيای اين بازداستگاه می گويد" بازگشايی مجدد کهريزک تحت پوشش يک نام ديگر، به نوعی اعلام خطر محسوب می شود که مسئولان پيش از بروز بحرانی مشابه رسوايی کهريزک بايد در صدد پيگيری بر آيند .او می گويد"بايد خود آقای مرتضوی نيز در کنار ساير متهمان بازخواست و مورد مواخذه قرار گيرد اما متاسفانه دستگاه قضايی ما يک دستگاه مستقل نيست و بررسی پرونده کسی که پيش از اين در جايگاه دادستانی بوده است نيز چندان آسان نيست. قضات تحت فشارهای زيادی هستند تا آنجا که اگر بگويم دادگاه متهمان کهريزک و صدور احکام برای آنها هم فرمايشی است شايد چندان بيراه نگفته باشم"،متن کامل اين مصاحبه که در سايت وی نيز آمده، در پی می آيد: ـ آقای دکتر شما گفته ايد منابع موثق، خبر آغاز به کار دوباره بازداشتگاه کهريزک را در اختيارتان قرار داده اند ممکن است بفرماييد اين منابع موثق مشخصا چه کسانی بوده اند؟
.
ـ طی ديداری که با يکی از مقامات عالی رتبه دستگاه قضايی کشور داشته ام، ايشان به عنوان دردل نکاتی را در مورد وضعيت بازداشتگاه غيراستاندارد کهريزک مطرح کردند و در عين حال خبر دادند که علی رغم دستور مقام رهبری مبنی بر تعطيلی اين بازداشتگاه غيراستاندارد، کسانی به شکل خودسر اقدام به بازگشايی مجدد اين بازداشتگاه کرده اند اين مقام عالی رتبه قضايی همچنين از تغيير نام بازداشتگاه کهريزک به سروش ۱۱۱ خبر داده و بسيار ابراز نگرانی کردـ يعنی کسی که خبر را به شما داده است، در حال حاضر در دستگاه قضايی سمت دارد؟

ـ ايشان يکی از مسئولين مستقيم قوه قضاييه استان تهران است. البته اين يک موضوع جديدی نيست و در واقع اوايل فروردين، خبرهای جسته گريخته ای از آغاز به کار مجدد کهريزک به گوشمان رسيد که با پيگيری های بعدی مشخص شد که اين خبر متاسفانه واقعيت دارد.ـ بر اساس خبر دريافتی شما آيا به کارگيری مجدد اين بازداشتگاه به معنی فعاليت دوباره بازجويان و دست اندرکاران سابق کهريزک است و يا احيانا کسانی در اين بازداشتگاه همچنان نگهداری می شوند؟

ـبله متاسفانه اين بازداشتگاه زندانی دارد و کسانی که در جريان اعتراضات پس از انتخابات دستگير شده اند در اين بازداشتگاه نگهداری می شوند. در حالی که وقتی دستور تعطيلی يک بازداشتگاه صادر می شود بی شک نگهداری زندانی در چنين بازداشتگاهی تنها به واسطه تغيير نام آن نمی تواند قانونی باشد. لذا به دنبال دريافت چنين اخبار نگران کننده ای تصميم گرفتم مراتب را از طريق نامه سرگشاده ای به اطلاع آقای لاريجانی رياست محترم قوه قضايی برسانم تا ايشان پيگير ماجرا باشند.آيا در جريان هستيد که اين بازداشتگاه زير نظر چه کسانی مديريت می شود؟

گفته شده، آقای سردار رادان نيز با هلی کوپتر از محل اين بازداشتگاه بازديد کرده است و...ـ آيا پيش از اين مکاتباتی با سردار رادان هم داشته ايد تا صحت و سقم اخباری که در اختيارتان قرار گرفته بود را جويا شويد؟ـاز ديدگاه ما که عزيزان مان را زير شکنجه از دست داده ايم، سردار رادان و سعيد مرتضوی به عنوان متهمان اصلی پرونده کهريزک محسوب می شوند و طبيعی است که هيچ ضرورتی برای نامه نوشتن به متهم وجود ندارد. به اين دليل به آقای لاريجانی نامه نوشته ام که ايشان در روزهايی که چهار تن از زندانيان بنا به اقرار و گزارش خود نهادهای امنيتی در زير شکنجه در کهريزک کشته شدند، رياست قوه قضاييه را عهده دار نبودند، لذا نامه را به شخص ايشان نوشته ام تا مبادا خارج از دستگاه قضايی بازداشتگاه کهريزک دوباره احيا شود.آيا از طريق های نهادهای ديگر هم پيگير اين موضوع شده ايد؟

مجلس شورای اسلامی به عنوان يک قوه ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرايی و قضايی پس از ارسال نامه به رييس قوه قضايی در جريان اين مسئله قرار دارد و همانطور که آقای داريوش قنبري، سخنگوی فراکسون اقليت مجلس، گفته اند در صورت فعاليت مجدد اين بازداشتگاه بايد با متخلفان و کسانی که برخلاف نظر مسئولين عمل کرده‌اند با شدت و قاطعانه برخورد شود. اما متاسفانه در سيستم مديريت کشور فعلا پاسخگويی تعطيل است و عملا کسی خودش را مسئول پاسخگويی به اخبار نگران کننده ای که در مورد مسائل جاری می رسد نمی داند. به هر حال بازگشايی مجدد کهريزک تحت پوشش يک نام ديگر، به نوعی اعلام خطر محسوب می شود که مسئولان پيش از بروز بحرانی مشابه رسوايی کهريزک بايد در صدد پيگيری بر آيند و اميدوارم که مجلس شورای اسلامی نيز به زودی کميته ديگری برای تحقيق و تفحص در زمينه بازگشايی مجدد کهريزک تشکيل داده و موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.ـ مگر در موارد گذشته که مجلس کميته تحقيق و تفحص در مورد نحوه بازجويی ها و نگهداری زندانيان در بازداشتگاهها تشکيل داده بود به نتيجه مشخصی منتهی شده است؟دغدغه اصلی همين است که در موارد گذشته کسانی چون علاءالدين بروجردی به عنوان نماينده ويژه مجلس روانه بازداشتگاهها و زندان ها شده بودند که متاسفانه واقعيت تاسف برانگيز وضعيت زندان ها را کاملا وارونه جلوه می دادند. به عنوان مثال آقای بروجردی در همان جريان تحقيق از زندان ها، گفته بودند آقای ابطحی در يک سلول پنجاه متری مجهز نگهداری می شد و همه چيز کاملا منطبق بر قانون بوده است. در حالی که در همان زمان و پس از آزادی ام از زندان، آقای بروجردی به ديدار پدرم آمده بودند که بنده همآنجا به ايشان گفتم اگر شما وضعيت و نحوه نگهداری آقای ابطحی را منعکس کرده ايد من هم يکی ديگر از زندانيان هستم که گزارش واقعی را در اختيار شما قرار می دهم و شما به عنوان يک نماينده مسئول وظيفه داريد اخبار بنده را هم منعکس کنيد که در يک سلول شش متری با وضعيت اسف باری که حتی گردش شب و روز هم در آن سلول مشخص نبود، نگهداری می شدم، در مدت بازداشت حتی يک روز هم از هواخوری که جزء شرايط اوليه نگهداری زندانی محسوب می شود بهره مند نبوده ام. آقای بروجردی هيچ جوابی به بنده ندادند. لذا اگر قرار باشد بار ديگر کسانی چون بروجردی در مورد آغاز به کار مجدد کهريزک تحقيق و تفحص کنند نمی توان اميد چندانی به گزارش مجلس داشت.در مورد کسانی چون سعيد مرتضوی که اشاره کرديد به عنوان متهمان اصلی کهريزک محسوب می شوند مدتی است هيچ خبری منتشر نمی شود، شما می دانيد ايشان در حال حاضر کجا هستند و چه می کنند؟ايشان پس از آنکه به عنوان معاونت دادستان کل کشور منصوب شدند، در يک اتاق کوچک و تقريبا در انزوا قرار گرفته اند. ديگر از آن اتاق کار بزرگ و سر و صداهای گذشته ايشان خبری نسيت اما ظاهرا خود آقای مرتضوی از اين انزوا استقبال می کند تا خيلی سر زبان ها نباشد چرا که می داند با قرار گرفتن در صدر خبرها بايد در مورد آنچه در کهريزک بر جوانان اين کشور رفته است خود او نيز پاسخگو باشد.فکر می کنيد دستگاه قضايی به اتهامات سعيد مرتضوی هم رسيدگی کند يا پرونده کهريزک به ماجرای اعدام همان چندنفری که اعلام کرده اند ختم شود؟اگر کسانی در پرونده ايشان اعمال نفوذ نکنند بايد خود آقای مرتضوی نيز در کنار ساير متهمان بازخواست و مورد مواخذه قرار گيرد اما متاسفانه دستگاه قضايی ما يک دستگاه مستقل نيست و بررسی پرونده کسی که پيش از اين در جايگاه دادستانی بوده است نيز چندان آسان نيست. قضات تحت فشارهای زيادی هستند تا آنجا که اگر بگويم دادگاه متهمان کهريزک و صدور احکام برای آنها هم فرمايشی است شايد چندان بيراه نگفته باشم.به عنوان سوال آخر؛ آيا خود شما از افشای آغاز به کار دوباره بازداشتگاه کهريزک نگران نيستيد و آيا با شما تماسی از جانب مسولان امنيتی کشور گرفته نشده است تا شما را تحت فشار قرار دهند که در اين زمينه ديگر مطلب ننويسيد و يا مصاحبه ای انجام ندهيد؟


فشاری که بر روی زندگی شخصی من است چنان رنج آور است که حتی بچه های من هم گاهی اصرار می کنند تا پدرشان ديگر ننويسد و در معرض خطر دوباره بازداشت و زندان قرار نگيرد. پس همين نا امنی ها و فشارهای اقتصادی که ناشی از ايجاد محدوديت کامل در کار انتشارات من است، به اندازه کافی شکننده هست. همين که يک بچه از اينکه پدرش به يک مقام قضايی نامه بنويسد که هيچ کار غيرقانونی هم نيست، احساس نا امنی و نگرانی می کند به اندازه کافی می تواند مرا تحت فشار قرار دهد. اين روزها اين احساس نا امنی در همه جای کشور هست. ما ملت طنز پردازی داريم اما مردم ما اين روزها در کوچه و خيابان، حتی از يک شوخی ساده هم می ترسند، اين فضای ناامنی در زمان شاه هم وجود نداشت اما نمی شود در برابر همه چيز سکوت کرد.با تشکر از شما


16 اردیبهشت 1389 09:29
Balatarin.

No comments:

Post a Comment