Friday, 5 November 2010

ما خواهان لغو حکم اعدام و آزادی بیدرنگ و بی قید وشرط سکینه محمدی و رهایی سجاد قادرنژاد و هوتن کیان که بعنوان گروگان در زندانهای مخفی در اسارتند هستیم!

سجاد قارد نژاد٬ فرزند سیکنه محمدی٬ زنی که از سوی دستگاه قضایی قرون وسطایی جمهوری اسلامی به مجازات سنگسار محکوم گردید و حدود سه ماه است ممنوع و ملاقات گردیده٬ و وکیل پرونده او هوتن کیان و دو خبرنگار آلمانی همچنان در اسارت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بسر میبرند!

عوامل وزرات اطلاعات شهر تبریز روز یکشنبه دهم اکتبر حوالی ساعت ٧ عصر بوقت ایران به دفتر کار وکیل سیکنه محمدی وحشیانه هجوم بردند. خبرنگاران آلمانی که مشغول مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه بوند را در محل را دستگیر کردند و به مکان نامعلومی انتقال دادند. . سجاد پسر بیست و دو ساله سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه در زندانی در تبریز تحت فشار و شکنجه قرار گرفته اند. هوتن کیان و دو خبرنگار آلمانی روز سه شنبه ٢۶ اکتبر پس از ١۶ روز به زندان تبریز منتقل شده اند و از محل نگهداری سجاد خبری در دست نیست. سجاد و هوتن به دلیل ارتباط با شبکه های خبری خارج از کشور و کمپین جهانی نجات سکینه در بازداشتگاه مخفی تحت بازجویی های وحشیانه قرار گرفتند٬ شدیدا مورد آزار و کتکاری شدند

دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ملاقات با سجاد و هوتن را ممنوع کرد تا خبری درمورد آنها و دو خبرنگار آلمانی در رسانه ها منتشر نشود.

روز سی و یکم اکتبر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از قول سجاد قادرنژاد اعترافاتی از او علیه خودش را منتشر کرد و عملا نشان داد که او را تحت شکنجه و بازجویی قرار داده است. به فاصله یک هفته از این نمایش مشمٸز کننده خبر ارجاع حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به دایره اجرای احکام زندان تبریز انتشار یافت.

اقدامات افشاگرانه و بسیج افکار عمومی جهانی علیه توحش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی٬ سبب گردیده رژیمی که سه دهه است خون میریزد و دست وپا قطع میکند٬ مجبور گردد با آزمایش تاکتیکهای گوناگون٬ عملی کردن نقشه شوم خود را سبک وسنگین کند! هجوم افکار مترقی جهانی نسبت به اعدام سکینه محمدی٬ جمهوری اسلامی را به عقب نشینی مجدد واداشت.

جمهوری اسلامی سجاد بیست و دو ساله را شکنجه میکند تا بجرم سنگین دفاع و رهانیدن مادرش از چاله سنگسار و یا طناب دار اعتراف کند٬ هوتن کیان را بازداشت میکند و در زندان مخفی تحت بازجویی و آزار قرار میدهد که چرا

موکل سکینه است! چرا میگوید موکلش بی گناه است و از او دفاع می کند. چه جرم مخوفی! وکیلی که از موکلش دفاع کند درسیستم قضایی جمهوری اسلامی مجرم است و باید تحت پیگرد قرار گیرد!

جهان متمدن دراوج احساس مسٸولیت نسبت به این پرونده٬ با حساسیت تحسین برانگیز غرور آفرینی آنرا دنبال میکند. افشاگری در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی کل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به تکاپو انداخته است
!
مردم شریف و انساندوست!

روزهای فراموش نشدنی در راه است! روزهای به زانو در آمدن کل دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی!

بانگ رسای و یک صدای میلیونها نفر که فریاد میزنند من صدای زندانی سیاسی هستم جهان را خواهد لرزاند!

تا همین جا٬ پیروز این میدان ما مردم متمدنیم که با برگزاری تـظاهراتهای وسیع دربیش از صد شهر جهان و براه انداختن موج شورانگیز انساندوستی بین المللی توانسته ایم جمهوری اسلامی منزوی تر از هر وقت به چالشی سرنوشت ساز بکشیم! اما این فقط شروع کارماست! تا آزادی بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی و بستن همه زندانهای سیاسی و این پرچم همچنان در اهتزاز است! فرزندان ما در چنگال هیولای کریه جمهوری اسلامی در بند هستند! آزادی آنها اولین پیمانی است که ما با هم داریم! تحصن در مقابل زندانها و بیدادگاههای رژیم یکی از موثر ترین راههای خلاصی فرزندان ماست! افشای جنایات رژیم اسلامی و دستگاه فاسد و خونریز امنیتی و قضاییش و جنایات بیشمارش در زندانها و تهدید خانواده ها و به سکوت کشاندن آنها یک امر تعطیل ناپذیر ماست!

جهان به ما و به مبارزات ما چشم دوخته است! آینده از آن ماست! خورشید آزادی در دستان پیکارجوی ما طلوع خواهد کرد!

ما خواهان لغو حکم اعدام و آزادی بیدرنگ و بی قید وشرط سکینه محمدی و رهایی

سجاد قادرنژاد و هوتن کیان که بعنوان گروگان در زندانهای مخفی در اسارتند هستیم!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

دوازدهم آبان ماه ١٣۸۹٬

سوم نوامبر ۲۰١۰

براى اطلاعات بيشتر در رابطه با سكينه آشتيانى و سجاد قادرى و هوتن كيان به سايت هاى زير مراجعه نماييد:

http://stopstonningnow.com

http://notonemoreexecution.org.

No comments:

Post a Comment