Sunday, 21 November 2010

اطلاعیه های شماره 54 / 55 /56/57/و یک نامه ضمیمه : کمپین برای آزادی کارگران زندانی

اطلاعیه شماره 57: جابري عضو سنديكاي شركت واحد از زندان آزاد شد
اطلاعیه شماره 56: يادداشت بهنام ابراهيم زاده از بند ٣٥٠ اوين
بهنام ابراهيم زاده بايد فورا آزاد شود
ضمیمه: یادداشت یک کارگر زندانی از بند ۳۵۰ اوین در باره کودکان کار
اطلاعیه شماره 55: قطعنامه شوراي اتحاديه هاي كارگري ونكوور و حومه در كانادا به حمايت از كارگران زنداني در ايران و كمپين براي آزادي كارگران زنداني
اطلاعیه شماره 54: تعرضي ديگر به كارگران نيشكر هفت تپه
بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده سه عضو سنديکای نيشکر هفت تپه به شش ماه زندان محکوم شدند.
اطلاعيه شماره ٥٧اطلاعیه 57: همايون جابري عضو سنديكاي شركت واحد از زندان آزاد شد
بنا به خبر منتشر شده از سوي سنديكاي شركت واحد، ساعت هفت و نيم شب يكشنبه ٣٠ آبان، همايون جابري با قرار وثيقه ٣٠ ميليون توماني از زندان رجايي شهر آزاد شد. آزادي همايون جابري را به وي، به خانواده اش، به سنديكاي شركت واحد و به همه كارگران و انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني، ادامه دارد، به هر شكلي كه ميتوانيد با اين كمپين همكاري كنيد و خود را عضو اين كارزار بدانيد.
همه كارگران زنداني، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، غلامرضا غلامحسيني، بهنام ابراهيم زاده بايد فورا از زندان آزاد شود.پرونده هاي قضايي تشكيل شده براي فعالين كارگري و براي همه فعالين سياسي بايد فورا لغو شد. تهديد و فشار بر روي رهبران و فعالين كارگري بايد متوقف شود. تمامي زندانياني سياسي بايد بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.
٣٠ آبان ٨٨- ٢١ نوامبر ٢٠١٠

اطلاعيه شماره ٥٦
يادداشت بهنام ابراهيم زاده از بند ٣٥٠ اوين
بهنام ابراهيم زاده بايد فورا آزاد شود

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و عضو انجمن کودکان کار و خیابان از ٢٢ خرداد تا كنون در زندان است. او در بند ٣٥٠ اوين بسر ميبرد. او به خاطر دفاع از حقوق كودك و مبارزه براي يك زندگي انساني به اسارت جمهوري اسلامي در آمده است. او در اين مدت مرتب زير فشار و اذيت و آزار قرار داشته و در اعتراض به اين فشارها و بازداشت و وضعيت بلاتكليفش در زندان در ٧ مهر به مدت دوازده روز دست به اعتصاب غذا زد تا اينكه سرانجام وی را به بند ٣٥٠ اوين منتقل كردند. با وجوديكه براي بهنام وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين شده بود، اما وثيقه را از خانواده اش تحويل نگرفتند و بهانه آوردند كه اين وثيقه از شهرستان است و بايد از تهران باشد و بعد هم يكماه بازداشت او را تمديد كردند. پس از آن قرار بود كه در ١٦ آبان براي وي دادگاه تشكيل دهند، اما به بهانه عدم حضور نماينده دادستان، دادگاه نيز تشكيل نشد. بدين ترتيب بهنام بيش از ٥ ماه است كه بلاتكليف در زندان است.
در آخرين خبر ، بهنام از زندان يادداشتي نوشته است، كه در آن صداي اعتراضش از وضع كودكان كار بلند است و دارد انسانيت را فرياد ميزند. متن يادداشت بهنام را در ضميمه ميخوانيد.
در دادگاههاي جمهوري اسلامي، اين بهنام ها و كارگران هفت تپه و شركت واحد و انسانهاي آزاديخواه هستند كه محاكمه ميشوند، حكم ميگيرند و زنداني ميشوند. با تمام قوا براي آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي به ميدان آييم.
بهنام ابراهيم زاده، همايون جابري، غلامرضا غلامحسيني، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد از زندان آزاد شوند. همه پرونده هاي قضايي تشكيل شده براي كارگران و فعالين سياسي و احكام صادر شده براي آنها بايد فورا لغو شود. پيگرد و تهديد فعالين كارگري بايد متوقف شود.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني تلاش دارد صداي اعتراض كارگران زنداني را در سطح جهاني انعكاس دهد و حمايت جهاني را در همبستگي با اين كارگران و جنبش اعتراضي كارگران در ايران جلب كند. با اين كمپين همكاري كنيد.
٢٨ آبان ٨٨- ١٩ نوامبر ٢٠١٠
ضميمه:
یادداشت یک کارگر زندانی از بند ۳۵۰ اوین در باره کودکان کار
کودکان کار فقط آنهایی نیستند که در چهار راه ها گل و فال می فروشند یا در زباله دانها دنبال اشیای ارزشمند می گردند و یا اسپند دود کنان از میان ماشینها رد می شوند . بعضی ها در کارگاه های سیاه و نمور و بعضی در خانه ها میخ صاف می کنند و برای هر کیلو مبلغ کمی دریافت می کنند . بعضی ها هم در کارگاه هایی در شرایط بسیار نامناسب شغلی کیف تعمیر می کنند .عروسک سر هم یا گلدوزی می کنند.
کودکان کار با خانواده هایی که عموما مشاغل کاذب دارند در حومه شهرهای بزرگ زندگی می کنند و وقت تحصیل و کودکی شان توسط خانواده هایشان گرفته می شود . آنها بیشترشان یا بی سوادند یا هیچ مهارتی ندارند ،موضوعی که آنها را در معرض خطرات زیادی قرار می دهد .آنها بارها و بارها به همین دلایل طعمه قاچاقچیان شده اند و در کیف یا عروسک هایشان مواد مخدر جاسازی شده است .
مهری دختری ده ساله است . او را بارها در انجمن کودکان کار و خیابان دیده بودم .او به همراه سه خواهرش دردهای مادرشان را شنیدند و تصمیم گرفتند که از کودکی کار کنند تا کمک خرجش باشند . آنها کارشان را در کارگاه لباس دوزی آغاز کردند اما مهری بارها برایم تعریف کرد که کارگاه محیط سالمی ندارد و بعضی سرکار گرها و صاحب کارها شیشه و تریاک مصرف می کردند و حرکاتی نا به جا از آنها سر می زد .
مهری می گفت :"از ما می خواستند برای شان مواد جابه جا کنیم، آنها مواد را توی عروسکها می گذاشتند و به ما می گفتند به جای کار زیاد و پول کم در کارگاه، عروسک برای مان جابه جا کنید و پول زیاد بگیرید .او برایم تعریف می کرد که این آدمها خودشان به راحتی پول در می آورند و لازم نیست خیلی زحمت بکشند ."
این نمونه کوچکی از خطراتی است که مهری ها را تهدید می کند نمی دانم چرا این روزها در گوشه تاریک بند ۳۵۰ نیز تصویر مهری و خواهر و بردارانش و …از جلوی چشمانم دور نمی شود .آنها این روزها در نبود انجمن کودکان کار و خیابان چه می کنند؟ آیا کسی هست تا تا درد دلشان را بشنود و نکته ای به آنها بیاموزد ؟آنها این روزها چگونه روزگار می گذارانند ؟

بهنام ابراهیم زاده
پاییز ۸۹- بند ۳۵۰ زندان اوین


اطلاعيه شماره ٥٥:
قطعنامه شوراي اتحاديه هاي كارگري ونكوور و حومه در كانادا به حمايت از كارگران زنداني در ايران و كمپين براي آزادي كارگران زنداني

در نشست ١٧ نوامبر شوراي اتحاديه هاي كارگري ونكور و حومه، با پيشنهاد مسعود ارژنگ از فراخوان دهندگان و اعضاي كمپين براي آزادي كارگران زندان قطعنامه اي در حمايت از كارگران زنداني در ايران و در حمايت از كمپين براي آزادي كارگران زنداني به تصويب رسيد. متن اين قطعنامه را در زير ميخوانيد:
موضوع : اعتراض به دستگيري و حبس رهبران و فعالين كارگري در ايران
از آنجا که همايون جابري يكي از رهبران سنديكاي شركت واحد روز سه شنبه ١٠ نوامبر دستگير و زنداني شد،
از آنجا كه سعيد ترابيان و غلامرضا غلاحسيني دو تن ديگر از رهبران سنديكاي واحد در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و هم اكنون غلامرضا غلامحسيني در زندان است،
از آنجا كه دو تن از رهبران عمده سنديكاي شركت واحد، منصور اسانلو و ابراهيم مددي و ديگر فعالين كارگري بدون اعلام جرم در حبس به سر ميبرند،
شوراي اتحاديه هاي كارگران ونكور و حومه ، قاطعانه بازداشت و آزار و اذيت مدام رهبران و فعالين كارگري در ايران را محكوم ميكند و براي اطلاع رساني به افكار جهاني تلاش مي نمايد و به هر شكل ممكن حاضر از كمپين بين المللي براي آزادي كارگران زنداني حمايت ميكند.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني ادامه دارد. به هر شكل كه ميتوانيد با اين كمپين همكاري كنيد.
٢٧ آبان ٨٨- ١٨ نوامبر ٢٠١٠

اطلاعيه شماره ٥٤:

تعرضي ديگر به كارگران نيشكر هفت تپه
بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده سه عضو سنديکای نيشکر هفت تپه به شش ماه زندان محکوم شدند
روز چهارشنبه ٢٦ آبان دادگاه تجديد نظر جمهوري اسلامي در اهواز بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده سه عضو سنديکای نيشکر هفت تپه را با اتهام توهين به رهبري به شش ماه زندان محکوم كرد. اين درحاليست كه رضا رخشان به دنبال نوشتن مطلبي در گراميداشت دومين سالگرد ايجاد سنديكاي نيشكر هفت تپه، زير فشار و تهديد قرار گرفته و دادگاه تجديد نظر اهواز كه قبلا حكم تبرئه وي را صادر كرده بود، به وي اعلام كرده است كه اعلام داشته است كه در حكم خود تجديد نظر خواهد كرد و او بايد در انتظار صدور حكم دو سال زندان باشد. در راستاي همين فشارها نيز ٦ نفر از اعضاي هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه و از چهره هاي محبوب در ميان كارگران اين كارخانه علي نجاتي، رضا رخشان، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، جليل احمدي و محمد حيدري كه بارها زندان و بازداشت شده اند، از كار اخراج گرديدند. همچنين اخيرا دو نفر از كارگران شركت واحد، همايون جابري و غلامرضا غلامحسيني دستيگر شدند و رضا شهابي، ابراهيم مددي، منصور اسانلو، سه كارگر ديگر سنديكاي شركت واحد همچنان در زندانند.
در متن اوضاع پر التهاب جامعه، جمهوري اسلامي از به ميدان آمدن كارگران آنهم با قدرت اتحاد و تشكلشان بيم دارد. از اينرو اين حكومت فشار بر فعالين و رهبران كارگري را شدت داده است و در ادامه همين فشارها تشكل كارگران نيشكر هفت تپه و سنديكاي واحد و اتحادشان هدف سركوب رژيم قرار گرفته است. با اين حملات در واقع جمهوري اسلامي كل جنبش كارگري را براي متحد شدن و پيشبرد مبارزات سراسري اش نشانه گرفته است. بايد با تمام قدرت در برابر اين فشارها و صدور احكام زندان و تهديد فعالين و رهبران كارگري ايستاد و صدور حكم زندان براي سه عضو سنديكاي نيشكر هفت تپه، بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده را شديدا محکوم كرد. بايد از حق تشكل و اعتصاب قاطعانه و فعالانه دفاع كرد.

کمپين برای آزادي کارگران زنداني
براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.
http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

شهلا دانشفر

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

--
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

http://www.youtube.com/user/CFPPI2009
0044-77798 98968
بهرام سروش براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد. ٢٧ آبان ٨٨- ١٨ نوامبر 0044-7852 338334٢٠١٠ .

No comments:

Post a Comment