Monday, 7 February 2011

نامه شیوا محبوبی به وزیر امور خارجه هلند 
شیوا محبوبی در این نامه به وزیر امور خارجه هلند "اوری روزنتال" به اطلاع می رساند که زهرا بهرامی مخفیانه در شهر سمنان دفن می شود و خانواده او را تهدید می کنند که هیچ خبری را به سفارت هلند و بیرون درج نکنند. در ادامه شیوا محبوبی از ایشان می خواهد در چنین موقعیتی که دولت هلند نتوانسته از جان شهروند خود دفاع کند می بایست عمل شنیع جمهوری اسلامی را علنا در انزار محکوم کرده و روابط خود را با این رژیم بربر و قرون وسطی ای قطع کند. برای متن نامه اینجا را کلیک کنید

.

No comments:

Post a Comment