Wednesday, 28 March 2012

اين روز متعلق به همه ماست

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران در حالی‌ به استقبال ۲۰ جون ۲۰۱۲ روز جهانی‌ حمایت از زندانیان سیاسی در ایران میرود که رژیم جمهوری اسلامی در ایران مستاصل تر از همیشه به جنایات خود با حدت و شدت بیشتری ادامه میدهد. از زمان روى كار آمدن رژيم اسلامى در سال ۱۳۵۷ مردم ايران از حقوق انسانى خود از جمله حق آزادى بيان محروم بوده اند. هزاران نفر در زندان بسر برده و تحت شكنجه قرار گرفته اند.

رژيم اسلامى هيچ مخالفتى را برسميت نشناخته وكوچكترىن اعتراض مردم به حاكميت را با زندان و اعدام جواب داده است. در طول اين ٣۳ سال در زندانها, مادرانى بوده اند كه كودكانشان را در زندان بدنيا آورده اند, مادران و پدارانى بوده اند كه فرزندانشان جلو چشمانشان شكنجه شده اند, كودكان خردسالى بوده اند كه روزها و شبها را در آغوش مادر شكنجه شده‌شان در زندان سپرى كرده اند. تعداد زيادى از زندانيان سياسى ماه‌ها از ديدن خانواده‌شان محروم بوده اند و ماه‌ها و سالها در سلولهاى انفرادى نگه داشته شده اند. در اين زندانها صدها زندانى سياسى جان خود را زير شكنجه از دست داده اند بدون اينكه فرصت اين را داشته باشند كه به دنيا بگويند چه بر سرشان آوردند. بيش از ۳ دهه است اين وضعيت ادامه دارد.. جمهوری اسلامی در وحشت از خیزش مجدد مردم، مردمی که بخاطر فقر، گرانی، بیکاری، سرکوب و بیحقوقی و تحقیر کارد به استخوانشان رسیده است، به سرکوب و جنایت بیشتری روی آورده است . و اما اعدام فعالین سیاسی، دستگیری‌های هرروزه و محکومیت‌های سنگین فعالین سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویان معترض، فعالین دفاع از حقوق زنان و وکلای زندانیان، بیشتر از ۵۰ اعدام در هفته‌های اول سال ۲۰۱۲ میلادی یعنی‌ هر ۴ ساعت یک اعدام نشان از قدرت و اقتدار حاکمیت آنان نبوده و نیست، بلکه بر عکس دقیقاً اثبات ضعف،ناتوانی، در هم ریختگی سیاسی و روانی‌ رژیمی‌ است که در سراشیب سقوط و اضمحلال قرارگرفته است واین جنایات توجیهی‌ ندارد جز وحشت مافیای قدرت از طوفانی که در راه است .

خیزش میلیونی مردم ایران در سال ۲۰۰۹ بر علیه جمهوری اسلامی و به دنبال آن سال طوفانی ٢۰۱۱ بعنوان سرآغاز موج جهانی انقلابات قرن بیست براى آزادى ،جنبش زنده و مداومی که یکسر آن میدان التحریر قاهره برعلیه دیکتاتورهای مادام العمر و سر دیگر آن "اشغال وال استریت" نیویورک و ابراز وجود قدرتمند ۹۹ درصدیها بر علیه نظم ظالمانه موجود جهانی‌ ، حقا نیت و عزم راسخ ما را در این نبرد بی‌ امان تا آزادی تمامی‌ زندانیان سیاسی و سرنگونی رژیم جهل و جنایت نشان میدهد.

ساله گذشته روز بيست ژوئن ۲۰۱۱ و به فراخوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و حمایت احزاب و نهادهای متعدد دیگر در بيش از پنجاه شهر جهان ميتينگها و حرکات اعتراضي پر قدرتی سازمان داده شد. بياييد امسال هم دست در دست هم, این حرکت را هرچه بیشتر گسترش دهیم. بیائید تا در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ با تمام قوا به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم و خواهان آزادی فوری آنها و پایان دادن به اعدام و شکنجه شویم.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از همه مدافعين حقوق انساني یکبار دیگر دعوت می‌کند که در روز بيست ژوئن۲۰۱۲ در مراکز شهرها و در مقابل کنسولگريها و سفارتخانه هاي حکومت اسلامي ميتينگ‌های اعتراضي سازمان داده و از زندانیان سیاسی در ایران فعالانه حمایت به عمل آورند. ما از تمامى تشكلهاى مدافع آزادى زندانيان سياسى دعوت ميكنيم كه با صدوراطلاعيه و بكارگيرى امكانات و ابتكاراتشان در برگزارى روز بيستم ژوئن, روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى شركت كنند۔

اين روز متعلق به همه ماست.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

مارس ٢٠١٢ برابر با فروردين ماه ١٣٩١
.

No comments:

Post a Comment