Tuesday, 13 December 2011

به کمک رضا شهابی کارگر زندانی بشتابیم

به کمک رضا شهابی کارگر زندانی بشتابیم


رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد بیست روز است در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا شهابی اکنون18 ماه است در زندان جمهوری اسلامی است. سال 84 او را از کارش تعلیق کردند و پس از اشتغال مجدد به کار روز 22 خرداد سال قبل دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. مدتی قبل برای آزادی او وثیقه تعیین کردند و خانواده اش وثیقه سنگین صدمیلیون تومانی را فراهم کردند اما جمهوری اسلامی از آزادی او سر باز زد.


. رضا از وضعیت جسمی بدی رنج میبرد و اعتصاب غذا نیز نیروی او را تحلیل برده و او را در وضعیت خطرناکی قرار داده است.

این در حالی است که پس از پیگیری‌های مستمر خانواده و بر اساس نامه ی دادستان مبنی بر انتقال اورژانسی رضا به بیمارستان که از روز یکشنبه ۱۳ آذر در اختیار مسئولین بند ۲۰۹ قرار گرفت و همچنین بنابر گفته ی خود این مسئولین، باید رضای نیمه جان را در یکی از روزهای شنبه ۱۹ آذر یا یکشنبه ۲۰ آذر به بیمارستان که محل مداوای مریضان است منتقل می‌کردند، نه بند ۳۵۰ که محل نگهداری زندانیان است.

خطر جانی و احتمال فلج شدن رضا را به شدت تهدید می‌کند و نگرانی ها برای سلامت او بسیار بالا رفته است در حالی که رضا بیستمین روز اعتصاب خود را در بدترین شرایط جسمی سپری می کند. ما ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت رضا، خواستار انتقال فوری رضا شهابی به بیمارستان هستیم . تنها راه نجات رضا شهابی اعتراض گسترده در ایران و در سطح جهان است.کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
(CFPPI )
از جامعه بین‌المللی و همه مردم، کارگران و تشکل های کارگری، دانشجویان و
معلمان و همینطور از سازمانهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان میخواهد به هر شکل که میتوانند برای آزادی رضا تلاش کنند.

No comments:

Post a Comment