Thursday, 14 April 2011

آوریل روز اعتراض جهانی: اعدام قتل عمد دولتی است و باید ملغی شود

همصدا با هزاران انسان دیگر روز ۲۲ آوریل را به روز اعتراض جهانی و سراسری علیه اعدام و علیه رژیم قاتلان حاکم بر ایران تبدیل کنیم .
حرف تازه ای نیست ۰ بیش از سی سال است که رژیم جمهوری اسلامی با قتل و آدمکشی ، شکنجه و سرکوب حضور شوم خود را به مردم ایران تحمیل کرده است ۰ اگرچه رژیم به قصد ایجاد ترس و وحشت در جامعه به اعدام های گسترده دست می زند اما آن روی سکه ی این حرکت، ترس و و حشت حکومت اسلامی را از جنبش مردم نشان می دهد ۰ این که جمهوری اسلامی از هفته ها پیش اعلام می کند که روز اول ماه مه قصد دارد شیرکوه معارفی را اعدام کند ، ترس رژیم را از حرکت مردم در اول ماه مه نشان می دهد ۰
 انسانهای آزاده !
هم اکنون که این کلمات را مرور می کنید دهها نفر در ایران در آستانه ی اعدام قرار دارند ۰ در هرکجا ی جهان که هستید، بیایید همصدا با هزاران انسان دیگر روز ۲۲ آوریل را به روز اعتراض جهانی و سراسری علیه اعدام و علیه رژیم قاتلان حاکم بر ایران تبدیل کنیم .
زمان: جمعه 22 آوریل 2011 ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر
مکان : تورنتو - كانادا  - میدان دانداس روبروی ایتون سنتر
کانون خاوران

No comments:

Post a Comment