Friday, 29 April 2011

به کمپین 20 ژوئن درحمایت از زندانیان سیاسی بپیوندیم
سیر رو به افزایش بازداشت، محاکمه، اسارت و اعدام فعالین جنبش های اجتماعی، اگرچه تعجیل در اجرای همان پروژه‌ای است که‌ " لاریجانی " رئیس قوه‌قضائی رژیم، در مردادماه‌سال 1389 اقدام به‌اجرای آن نموده و براساس آن قرار است با، به اجرا کردن حکم اعدام 1120 زندانی و تسریع در بازداشت و محاکمه‌ و محکوم کردن فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویان و سایر جنبش های اجتماعی، قادر شوند جامعه را به تمکین و سکوت و اطاعت وادار نمایند، اما تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا و سیر رو به اعتلای مبارزات توده‌های مردم موجب شده، رژیم هار سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در اجرای این پروژه سرعت عمل بیشتری به کار برد.

تداوم و گسترش مبارزات کارگران برای تحقق مطالبات برحقشان، تلاش و ایستادگی زنان مبارز برای خنثی کردن بارگران آپارتاید جنسی، اعتلای هرچه‌بیشتر مطالبات آزادیخواهانه دانشجویان، تسلیم ناپذیری جوانان و نارضایتی رو به گسترش توده‌های مردم، همه دال براین است که، سیاست سرکوب و خفقان قادر نیست نیات پلید و ضدانسانی رژیم جمهوری اسلامی را تأمین کند.

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه، نهادهای مدافع زندانیان سیاسی، احزاب و سازمان های کمونیست!

واقعیت این است که‌برای بازداشتن دست رژیم از تعرض به جان زندانیان سیاسی، نیروئی به مرایب عظیم تر و حرکتی به‌مراتب گسترده‌تر ضروری است.

ما باهم و درکنارهم اعتراض بین المللی 29 ژانویه 2011 را درمخالفت با اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی و همچنین اعتراض جهانی 22 آوریل 2011 را سازمان دادیم و پیش بردیم و در یک هماهنگی باشکوه توانستیم همزمان در بیش از 40 پایتخت و شهر بزرگ دنیا ناقوس رسوائی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی را به صدا درآوریم. دراین اعتراضات قادرشدیم به جهانیان نشان دهیم سگ زرد برادر شغال است و از نظر مردم مبارز ایران اصلاح طلبان حکومتی بخشی از جیره خواران رژیم جمهوری اسلامی اند که سالها، در تمام جنایتهای این رژیم شریک و سهیم بوده‌اند. دراین روز ما توانستیم بخشی از پتانسیل عظیمی را که نیروهای چپ و سوسیالیست در بسیج ایرانیان خارج از کشور دارند نشان دهیم.

کمپین دفاع از زندانی سیاسی تا محو کامل تمام جرائم سیاسی و تا آزادی کلیه‌زندانیان سیاسی از بند دژخیمان جمهوری اسلامی باید توسط انسانهای آزادیخواه و انقلابی مستمرا" ادامه داشته‌باشد. بعداز اعتراض های موفق بین المللی 29 ژانویه و 22 آپریل 2011 ، هم اکنون نیروهای مترقی، چپ و کمونیست در تدارک برپائی کمپین 20 ژوئن بعنوان روز حمایت از زندانیان سیاسی هستند.

ما تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران با تمام توان خود، تلاش میکنیم، در سراسر جهان، در هر کشوری که حضور داریم، جنایت های رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را نسبت به‌ زندانیان سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی افشا نموده و موجبات رسوائی هرچه‌بیشتر این رژیم جنایتکار را فراهم نماییم.

ما به‌سهم خود از کلیه‌نهادها، کمیته‌ها، کانون ها، احزاب و سازمان های مترقی و انقلابی درخواست میکنیم به این کمپین ملحق شوند و به سهم خود از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند. تنها عزم و اراده‌ توده‌های مردم در داخل و حمایت وسیع از آنان در خارج کشور است که میتواند رژیم جمهوری اسلامی را به‌عقب نشینی وادارد.

زندانی سیاسی آزاد بایدگردد

مجازات اعدام لغو بایدگردد

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته‌تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

23 آپریل 2011

.

No comments:

Post a Comment