Thursday, 5 August 2010

مصاحبه شيوا محبوبى با برادر و پسر بهنام ابراهيم زاده در تاريخ ٣ اگوست ٢٠١٠

مصاحبه شيوا محبوبى با برادر و پسر بهنام ابراهيم زاده در تاريخ ٣ اگوست ٢٠١٠
بهنام ابراهیم زاده فعال كارگرى وفعال حقوق کودک وجمعیت دفاع ازحقوق کار
در ٢٢ خرداد ١٣٨٩دستگیر و بشدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و از آنزمان در بلاتكليفى بسر ميبرد۔

No comments:

Post a Comment