Thursday, 1 July 2010

آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی اولین خواست هیجدهم تیر است!

آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی اولین خواست هیجدهم تیر است!
هیجدهم تیر٬ سالگرد حمله خونین جمهوری اسلامی به صف مبارزات پر شور جوانان٬ دانشجویان و مردمی است که برای پایان دادن به حکومت کشتار و شکنجه به خیابانها آمدند. هیجده تیرماه برای ما میلیونها مردمی که به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمیدهیم٬ نقطه عطف مهمی در تاریخ مبارزاتمان است. جمهوری اسلامی مانند همیشه نتوانست با خون پاشیدن به صف اعتراضی ما با سرکوب و وحشیگری که تنها در ظرفیت هیولای جمهوری اسلامی است ذره ای از این اعتراضات بکاهد. شش روز تابناکی که جمهوری اسلامی را لرزاند برای همیشه در تاریخ مبارزات مردم برای رهایی از شر حکومت سرکوب و کشتار ثبت شد.
از آن تاریخ خواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی درایران٬ به خواستی کلیدی٬سراسری و جهانی بدل گردید. جهان متمدن بقدرت٬ اعتبار و ظرفیت مبارزاتی ما مردم  برای سرنگونی جمهوری اسلامی پی برد. هیجدهم تیر٬ پاسخ و حضور توانمنند ما مردم آزادیخواه٬ به کشتارها و قتلهای زنجیره ای سیستماتیکی بود که به عمر جمهوری اسلامی جریان داشت!

پس از هیجدهم تیر هفتاد و هشت٬ هرگز جمهوری اسلامی به موقعیت سابقش باز نگشت. مبارزات مردم چنان عظیم و انعکاس آنچنان جهانی شد که دیگر آشکار گردید که خواستهای بحق و اعتراضات رو به گسترش مردم دیگر مهار کردنی نیست!
هیجدهم تیر٬ مانند کابوسی به جان جمهوری اسلامی افتاد و از آن زمان تاکنون همچنان جمهوری اسلامی و کل دستگاه سرکوب و ماشین آدم کشی اش را می لرزاند و به نبردی سرنوشت ساز می طلبد!
هر سال هیجدهم تیر با رنگ و بوی آشنای سرنگون باد حکومت خون و جنون جمهوری اسلامی به مبارزات مردم گره میخورد و دستاوردهایش را وسیعتر و عمیق تر می کند.
هیجدهم تیر به صفی گره خورده است که میرود تا به این تاریخ خونبار و سبعیت بی مانند پایان دهد!
فریاد رسای هیجدهم تیر ماه در درون زندانها٬ درسلولهای مرگ٬ در"سگدونی" و "زیر هشت" دربند ۲۰۹ و ٣٥۰ و اوین و گوهردشت و عادل آباد و دیزل آباد و ساهیچالهای بی نام ونشان وزرارت اطلاعات و سپاه پاسداران٬ طنین افکن است. در استقامت شورانگیز و غرورآفرین هزاران زندانی سیاسی که توحش جمهوری اسلامی و درنده خویی اش را به چالش گرفته اند و در خارج از زندان با خروش و حضور خانواده های نگران و مضطربی که ایستاده اند تا عزیزانشان را از چنگال خفاشان خون و جنون رهایی بخشند!

مردم٬ خانواده های زندانیان سیاسی!
اکنون جهان نظاره نگر مبارزات ماست! در سالروز هیجدهم تیرماه٬ چشم جهان به ما خیره میشود تا ما را در مبارزه حق طلبانه ای که پیش رو داریم یاری دهد و در کنار ما برای پشتبانی از خواستهایمان با ما هم صف شود! این یک شعار و آرزو نیست٬ این یک اتفاق نیست٬ این حقیقت مسلمی است که ما مردم با سالها مبارزه و ایستادگی آنرا خلق کرده ایم!

محل ملاقات ما آزادیخواهان٬ ما داغداران ما شکست نخوردگان٬ درخیابانهاست! در خارج کشور باید برای بستن لانه های تروریستی که به نام سفارتخانه های جمهوری اسلامی برپا شده است عزم جزم کرد و در داخل با تجمع وسیع و گسترده٬ درمقابل زندانها برای آزادی عزیزانمان از همین حالا دست بکار شویم!
ما همگی خانواده زندانیان سیاسی هستیم! ما خانواده اسانلو٬ توکلی٬ ابراهیم زاده٬ بهشتی شيرازی، مومنی، باستانی‌نژاد٬ عرب مازیاری، صميمی، دری، امويی، نورانی نژاد، شهابی٬ مددی٬ ترابی٬ عبدالله نژاد، اشرفی٬ فتاح بخش، نبوی، مددزاده، تاجرنيا، داشاب، زاهد، کريمی، بهزاديان نژاد و . . . و هزاران عزیز دیگریم!
مردم این حکومت رفتنی است! این روزهای تلخ و سیاه پایان خواهد یافت! آینده روشن و جهانی پر از آزادی و سعادت و خوشبختی زیر چکمه های خونین جمهوری اسلامی است!
فریاد هیجدهم تیر امسال باید در سراسر جهان طنین افکند!

آزادی بی قید وشرط و بیدرنگ کلیه زندانیان سیاسی اولین خواست هیجدهم تیر است!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۹ تیرماه ١٣۸۹٬
٣۰ جون ۲۰١۰

No comments:

Post a Comment